Ny foreldretelefon skal gi trygghet til småbarnsforeldre

Nå åpner Foreldresupport – en egen telefon og chat for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende. Telefonen er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse.

Lavterskel og døgnåpen hjelpetelefon og chat

Tiltaket er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse. En egen supporttelefon og -chat for småbarnsforeldre vil hver dag og hele døgnet være tilgjengelig for småbarnsforeldre som trenger hjelp, støtte eller veiledning i utfordrende situasjoner der gråt, lite søvn og mye stress kan true tryggheten til både barn og foreldre. Tilbudet vil samlokaliseres med Mental Helses Hjelpetelefonen 116 123, med faglig støtte fra Stine Sofies Stiftelse. Foreldresupport er et prøveprosjekt i 2020, og også en del av Stine Sofie Foreldrepakke, som ble lansert høsten 2019.

Barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, Tone Emilie Spinnangr, har vært i Skien for å lære opp de som skal betjene telefonen og chatten.

– Å bli forelder kan være fantastisk, men også veldig krevende. Lite søvn, stress og barnegråt kan utløse fortvilelse og hjelpeløshet i en ny hverdag. Mange mammaer og pappaer kan også få tunge tanker i svangerskapet eller rett etter fødsel. I slike situasjoner kan det være fint å søke hjelp, støtte eller veiledning. Et telefonnummer og en fortrolig fremmed kan være nok for å håndtere en vanskelig situasjon.


Tilgjengelig for alle – i hele landet

Sigrid Øyen Mull er nestleder i Mental Helse Hjelpetelefon. Hun tror samarbeidet vil gi telefonen et løft.

– Det er naturlig å legge et slikt tilbud til Hjelpetelefonen. Telefonnummeret er kjent fra før, og vi har et solid faglig miljø som kan ta imot hevendelser fra foreldre som trenger det. Samarbeidet med Stine Sofies Stiftelse gjør at vi også får styrket kompetansen på vold mot de aller minste barna.

I likhet med Stine Sofie Foreldrepakke, er Foreldresupport et tilbud til alle blivende og nybakte foreldre.

– Det er viktig å si at dette er for alle, ikke bare de som er i risikogrupper eller ekstra sårbare. Alle småbarnsforeldre opplever krevende situasjoner. Telefonen er gratis og for alle i hele landet, forteller Øyen Mull.

Gå til Foreldresupport!