Fem krav til regjeringen: – Vi var bekymret – nå er vi livredde!

Norge må akseptere strenge restriksjoner under koronasituasjonen. Det får noen alvorlige konsekvenser. Derfor stiller Stine Sofies Stiftelse fem krav til regjeringen, for å hjelpe de barna som nå er i livsfare i eget hjem.

Koronaviruset er usynlig for det blotte øye, det rammer uskyldige mennesker, og det setter folk i livsfare. Slik er det også med vold og overgrep mot barn. Det er usynlig, det rammer uskyldig og det er livsfarlig. Tusenvis av barn og unge utsettes for fysisk, psykisk eller seksualisert vold. De er i fare hver eneste dag, og nå er situasjonen farligere enn noen gang. Noe må gjøres NÅ!

– Samfunnet kneler for å beskytte de mest utsatte, de eldre og mennesker med underliggende sykdommer. Det er sånn Norge er skrudd sammen, og det er et sånn samfunn vi vil leve i. Det får noen konsekvenser vi må tåle – men det får også noen konsekvenser vi ikke skal tåle! Jeg aksepterer ikke at det går ut over de mest sårbare barna.

Det sier Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse, som forklarer hvorfor hun frykter konsekvensene av koronatiltakene.Grunn til å være livredde!

– Når barnehager, skoler og fritidsaktiviteter er stengt, så innebærer det at de sårbare barna tilbringer mer tid hjemme – også de som bor i utrygge hjem. Når også instanser som skal beskytte, forebygge og behandle, kneler helt eller delvis, så gjør det situasjonen enda farligere. Da er det god grunn til å være livredd!

I årevis har Stine Sofies Stiftelse etterlyst en mobilisering for å hjelpe og redde de barna som lever med vold og overgrep – og som får barndommen og resten av livet ødelagt.

– Ofte har vi brukt følgende eksempel: Tenk om tusenvis blir somatisk syke samtidig. Da hadde samfunnet mobilisert alle krefter for å finne smittekilden og stanse det. Vi er der nå! Samtidig vet både vi og regjeringen at det i snitt er 2–3 elever i hver klasse som opplever en eller annen form for mishandling. De blir bare ikke syke på en gang, men de blir syke på mange ulike måter – gjennom hele livet. Noen dør, forklarer Austegard.Fem krav til regjeringen

Sammen med Kristin Stokke, daglig leder på Stine Sofie Senteret, har hun fem krav til regjeringen, som i dag varslet at barnehager og skoler gradvis skal åpne i løpet av april.

– Vi roper og vi ber på vegne av barna. Historiene om forslåtte og mishandlede barn er utelatt fra mediebildet nå, men de vil komme. Garantert! Akkurat nå er disse barna overlatt til seg selv, sier Stokke, og presenterer følgende fem krav.

  • Vi forventer at det ligger klare instrukser på hvem som har ansvar for at de mest sårbare barna får et dagtilbud, og at det skal jobbes for at tilbudet benyttes. Dagtilbudet skal være det samme som barna med foreldre i kritiske yrker får. Fram til nå har det vært ulikt, noe som kan virke stigmatiserende.
  • Vi forventer at ansatte i barnehager og skoler får klare instrukser om å jevnlig oppsøke barna de er bekymret for.
  • Vi forventer at alle instanser som jobber med barn kartlegger hvem de er mest bekymret for, og melder fra til den som skal ha ansvar for å følge opp barna.
  • Vi forventer at politi, barnehus og barnevern samarbeider og finner løsninger som gjør at barneavhør gjennomføres også under koronasituasjonen.
  • Vi forventer at helsesykepleiere fortsatt får jobbe med det de er best på - oppsøkende og forebyggende arbeid for de aller minste barna, og for barn og unge generelt.Kontakt:

Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, 915 22 878
Kristin Stokke, daglig leder på Stine Sofie Senteret, 476 73 220