Bli med på nasjonal erfaringskonferanse 5. - 6. juni 2024

Har du et særskilt ansvar for å ta i bruk Stine Sofie Foreldrepakke på din arbeidsplass? Vi inviterer alle ressurspersoner til en egen erfaringskonferanse 5. - 6. juni 2024 på Fevik Strand Hotel i Grimstad.

Meld deg på her.

Vi inviterer deg til faglig påfyll og deling av dine erfaringer med bruk av Stine Sofie Foreldrepakke!

Å jobbe på en ny måte på en arbeidsplass tar tid. Det krever forankring, ressurser og iblant en stor porsjon tålmodighet. Av og til må du kanskje justerer eksisterende rutiner. Andre ganger må du gjerne lage en helt ny prosedyre. Og ikke minst må du øve - øve - øve.

Delta på nasjonal erfaringskonferanse og få ny kunnskap av fagpersoner, del erfaringer med andre og bli inspirert til hvordan du kan bruke Stine Sofie Foreldrepakke fullt ut på din arbeidsplass.


Et spennende og variert program

På konferansen kommer bl.a. ledende fageksperter innen temaene sped- og småbarn i risiko, screening for fødselsdepresjon samt Kripos. I tillegg har selvsagt videreutvikling og erfaringsdeling av Stine Sofie Foreldrepakke egne programposter underveis.

Se hele programmet her!

Som deltaker får du to dager med

 • tilgang til fullt faglig program
 • overnatting med frokost
 • lunsj begge dager
 • middag med underholdning dag 1
 • transport til Stine Sofie Senteret på dag 2


Meld på


Ved bestilling påløper

 • egenandel på henholdsvis 1000 og 1 300 kr (avhengig av romtype)
 • egne vilkår for avbestilling

Det er begrenset antall plasser tilgjengelig.


PS: Er du medlem i Norsk Sykepleierforbund, NSF?
Husk å søke om støtte til kurs på deres hjemmeside.


Reiser dere flere sammen?
Ta kontakt på post@stinesofiesstiftelse.no for å få en god overnattingsløsning.


Hva innebærer det å være ressursperson?
Vi ønsker at Stine Sofie Foreldrepakke skal være tilgjengelig og brukervennlig for kommende og nybakte foreldre. Til denne oppgaven trenger vi gode ambassadører. Derfor ønsker vi å ressurspersoner i hver kommune og på sykehusene. 

Å være en ressursperson betyr at du må

 • ha oversikt over materialet og bestille nytt ved behov. 
 • engasjere og motivere kolleger, som vil bidra til lokal implementering av Foreldrepakken som en del av enhetens rutiner og daglige praksis.
 • sørge for at nyansatte får informasjon og opplæring.
 • ta kontakt dersom de ser forbedringspotensialer eller har gode tips om bruk til andre kommuner/ enheter.

Det er fint om ressurspersonene har ulik bakgrunn; for eksempel jordmor, helsesykepleier, barnepleier eller barnesykepleier.

Vi tilbyr følgende til ressurspersoner:

 • opplæring og veiledning til komme i gang med Stine Sofie Foreldrepakke
 • bistå med utarbeidelse av lokale prosedyrer på syekehus eller helsestasjon
 • telefonveiledning ved behov
 • årlig nasjonal inspirasjonssamlinger for oppdateringer og erfaringsutveksling (kun forbeholdt ressurspersoner)
 • bistand til å få voldsforebygging av de minste inn på kommunale handlingsplaner mot vold og overgrep


Meld på


Vil du vite mer?

Ta kontakt på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no