Inviterer til en samtale om en samtale vi ikke tar

Visste du at et barn som blir utsatt for vold eller overgrep tidlig i barndommen, har større risiko for å bli utsatt for vold senere i livet? Hvorfor snakker vi ikke mer om dette? Under Arendalsuka inviterer Stine Sofies Stiftelse til en samtale om en samtale vi ikke tar.

Barndomsbelastninger - igjen, igjen og igjen


Risikoen for at voldsutsatte barn og unge kan bli offer for kriminelle handlinger i voksen alder synes å være relativ stor. Mindre kjent, men like viktig, er hvorvidt den samme gruppen også løper en risiko for negativ helseutvikling og somatiske sykdommer som voksen.

Onsdag 17. september kl. 14:00 inviterer Stine Sofies Stiftelse til en samtale om en samtale vi ikke tar. Med gjester som Kjersti Toppe (Barne- og familieminister) og Anna Louise Kirkengen (ALK, prof. emerita, dr. med, spesialist i allmennmedisin, fhv. fastlege) skal vi ta opp spørsmål som: Kan vi snakke om en helsemessige risiko krenkede barn må leve med uten å stigmatisere eller kaste dom over fremtiden? Eller fratar vi barna muligheten til å ta gode valg selv dersom vi tar samtalen? Hvordan møter vi denne utfordringen i samfunnet, systemet og ikke minst ovenfor barna selv?


Praktisk informasjon:

Onsdag 17. september under Arendalsuka

Kl. 14:00 - 15:00

Arendal gamle fengsel/Fengselshotellet, Parkveien 6


Deltagere:

  • Kjersti Toppe, Barne- og familieminister, Barne- og familiedepartementet (BFD)
  • Anna Luise Kirkengen, ALK, prof. emerita, dr. med, spesialist i allmennmedisin, fhv. fastlege
  • Tove Gundersen, Generalsekretær, rådet for psykisk helse
  • Iris Annette Olsen, avdelingssjef for ABUP, Sørlandet sykehus
  • Anders Dovran, Psykolog med ansvar for forskning, Stine Sofies StiftelseSe arrangementet på Facebook her

Se arrangementet på Arendalsuka her