Barnehagelærerstudentene: Vi lærer for lite om vold og overgrep mot barn!

Etter mer enn to uker på vannet ankom Ada Sofie Austegard og 30 roere Oslo mandag ettermiddag. Målgangen ble markert med å overrekke resultatene fra en helt ny undersøkelse – til forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Frank Bræin (Pedagogstudentene), forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, Anne Lindboe (PBL) og Ada Sofie Austegard (Stine Sofies Stiftelse) Susanne Bergstøl

– Det har vært to helt fantastiske uker. Fra vi startet i Grimstad 19. mai og frem til i dag, har vi møtt hundrevis av barnehagebarn, snakket med lokalpolitikere i hver havn, og fått unike opplevelser og menneskemøter, forteller Ada Sofie etter ankomst Oslo.

Ved operahuset i Oslo ventet Frank Bræin, leder av Pedagogstudentene. Sammen med Stine Sofies Stiftelse og PBL har de gjennomført en undersøkelse blant barnehagelærerstudentene, for få vite mer om hva slags opplæring de har fått om vold og overgrep mot barn.


Flertallet er misfornøyd

– Vi har fått signaler fra våre medlemmer om at opplæringen er for dårlig, og ikke setter dem i stand til å jobbe med tematikken når de er ferdig utdannet. Derfor ville vi gjennomføre en undersøkelse, forklarer Frank.

600 barnehagelærerstudenter har svart på undersøkelsen, og resultatene er tydelige. De fleste har hatt undervisning om tematikken. Likevel oppgir 65,9 % av studentene at de er misfornøyde med den undervisningen de har fått. Både fordi omfanget er for lite, og fordi det ikke har gitt dem nødvendig kompetanse. I tillegg er det stor variasjon mellom utdanningsinstitusjonene.

– Noe av det mest skremmende med undersøkelsen er at et stort flertall ikke føler seg trygg på hvordan de gjennomfører en samtale med barn om vold og overgrep. Studentenes dom over opplæringen er hard, slår Ada Sofie Austegard fast.

Hun får støtte av Pedagogstudentene.

– Resultatene er dessverre ikke overraskende, men de underbygger behovet for å øke ressursene til barnehagelærerutdanningene. Det må gjøres noe med omfanget og kvaliteten på opplæringen om denne tematikken. Det haster, forteller Frank, som representerer i 3810 av landets barnehagestudenter.

Nå vil de at statsråden skal gripe inn.


Trenger et felles rammeverk

Rapporten fra den ferske undersøkelsen ble overlevert forskning- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), mandag ettermiddag. Sammen med rapporten fulgte det et forslag om å få på plass et felles rammeverk for de ulike utdanningsinstitusjonene.

– Det står i rammeplanen at barnehagelærerstudentene skal lære om vold og overgrep mot barn, men det er ingen retningslinjer for hvordan og hva. Det gjør at det mange steder blir for lite og for dårlig. Konsekvensen er at nyutdanna kommer ut i barnehagene med for lav kompetanse om hvordan de kan hjelpe de mest sårbare barna, sier Ada Sofie.


Sammen med overleveringen av rapporten hadde Pedagogstudentene, Stine Sofies Stiftelse og PBL følgende forslag til Nybø:

Iselin Nybø (V) mottok mandag en fersk rapport om barnehagelærerstudenters kunnskap om vold og overgrep mot barn.

Den undersøkelsen vi nå presenterer gir grunnlag for å si at de ulike barnehagelærerutdanningene må ha mer og bedre opplæring om vold og seksuelle overgrep mot barn. Det må ikke være opp til tilfeldighetene om studentene får kompetanse om tematikken. Pedagogstudentene, Stine Sofies Stiftelse og PBL ber statsråden sørge for at utdanningsinstitusjonene som tilbyr barnehagelærerutdanning, blir gitt et rammeverk for omfang og innhold i opplæringen. Et slikt rammeverk må sørge for at barnehagelærerutdanningen gir studentene praksisnær kompetanse som ruster fremtidige barnehagelærere for å møte barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Tematikken må gis nødvendig vekt, og opplæringen må være obligatorisk. Vi bidrar gjerne i arbeidet med å utforme et slikt rammeverk.


Les hele undersøkelsen her!