HjemAktuelt27,7 millioner fra Gjensidigestiftelsen!

27,7 millioner fra Gjensidigestiftelsen!

Våren 2017 inngikk de to stiftelsene et samarbeid som skulle gi store nasjonale løft i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep. Fem år senere er resultatene så gode at samarbeidet fortsetter og nye tiltak utvikles.

Inger Mari Sørvig fra Gjensidigestiftelsen og Ada Sofie Austegaard fra Stine Sofies Stiftelse.


Stine Sofies Stiftelse får nesten 28 millioner kroner av Gjensidigestiftelsen. Det er det største beløpet de noen gang har delt ut til en enkeltorganisasjon.

Her blir hun overrasket med rekordbeløp

– Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen har gitt oss muligheten til et stort løft for de volds- og overgrepsutsatte barna. At de nå går inn med ytterligere midler for å styrke implementeringen av eksisterende tiltak, forsterke studien vår Tripple S og starte arbeidet med et tiltak rettet mot skolene, er helt fantastisk, forteller Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Vi er veldig stolte av det arbeidet dere gjør, at dere er så systematiske, at dere både forebygger og avdekker og deler kunnskapen

Inger Mari Sørvig på vegne av Gjensidigestiftelsen ved overrekkelsen.


Et langsiktig arbeid

Livsløpsprogrammet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse. Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn – og å ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner.

Gjennom programmet er Stine Sofie Foreldrepakke og Stine Sofie Barnehagepakke allerede satt i drift. John Are B. Jonassen, leder for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse, forteller at arbeidet hittil har identifisert et stort potensial for økt aktivitet og kunnskapsuthenting.

– Resultatene har vært over all forventning, og tiltakene er godt mottatt i fagmiljøene. Nå er det viktig å hente ut kunnskap og evaluere underveis i de ulike tiltakene.

Stine Sofie Foreldrepakke er det tiltaket som er kommet lengst. Informasjonsprogrammet driftes i full skala på helsestasjoner og sykehus.

– Økte midler gjør både at vi kan etablere en god struktur for videre implementering og ikke minst forskning. Det samme gjelder for Stine Sofie Barnehagepakke, forklarer Jonassen, som understreker viktigheten av å samarbeide med solide forskningsmiljøer som Folkehelseinstituttet (FHI) om dette.

Stine Sofies Stiftelse er en pionér på feltet både i Norge og i verdenssammenheng. Arbeid på området vold og overgrep mot barn og unge er nybrottsarbeid. Deres ambisjon er å endre samfunnet ved å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side.

Gjensidigestiftelsen i sin tildeling


Utvider livsløpet i tiltakene

Med den nye bevilgningen venter flere muligheter i fire ulike delprosjekter som varer frem til 2026: