HjemAktueltViktig studie om voldsutsatte barn er utsatt

Viktig studie om voldsutsatte barn er utsatt

I oktober 2019 signerte vi en stor forskningsavtale i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Etter planen skulle arbeidet med denne Trippel S-studien startet opp første uka i 2021. Slik ble det ikke.


Nye korona-restriksjoner

3. januar innførte regjeringen nye strenge retningslinjer. Restriksjonene førte til at senteret nok en gang måtte utsette flere opphold, og forskningsprosjektet er satt på vent inntil videre.

– Store deler av denne studien handler om å samle inn data fra barn og deres omsorgspersoner her på Stine Sofie Senteret. Derfor blir oppstarten av studien naturlig nok utsatt når vi ikke har deltagere her, forteller Anders Dovran.

Dovran er psykologspesialist med forskerbakgrunn og har jobbet tett med den kommende studien. Han forklarer at alt lå til rette for at studien og innsamlingen av data endelig kunne begynne på nyåret.

– Invitasjon til deltagelse var gått ut til de første familiene som skulle komme på opphold i begynnelsen av januar. Det er selvfølgelig veldig synd at vi må utsette oppstarten.

Studien er et så kalt longitudinelt studie som betyr at den kommer til å foregå over mange tiår.

– To ukers utsettelse skal vi klare, men vi håper selvfølgelig ikke at senteret blir nødt til å holde stengt enda lenger. Det er trist både for oss, og for de barna og familiene som skulle vært her nå.

Så fort restriksjonene blir lettet på, og senteret kan åpne for deltagere igjen, går de i gang med å samle inn data til studien.

Skal undersøke konsekvenser og omfang av vold og overgrep

Prosjektet skal undersøke flere forhold, både omfang og konsekvenser av vold og overgrep mot barn og unge. Derfor er Stine Sofie Sentret godt egnet til rekruttering av deltagere til studien.

– Vi har normalt ca. 700 deltagere på senteret årlig, og vi planlegger å rekruttere deltagere i flere år. Målet er å kunne inkludere ca. 4000 barn og foreldre. Deretter skal vi følge barna gjennom ungdomslivet og voksenlivet.

«Først og fremst er dette en viktig dag for alle barna som utsettes for vold og overgrep», sa styreleder i Stine Sofies Stiftelse ved signeringen av avtalen i 2019.

Det er stor enighet i at forekomsten av vold og overgrep mot barn er høy, men Dovran forklarer at vi vet for lite om hvordan det går med dem i ettertid, fordi det er for lite data fra denne gruppen.

– Målet med studien er derfor å bidra til en bedre forståelse av hvilke konsekvenser vold og overgrep tidlig i barndommen har for resten av livet.

Forberedende arbeid i 2020

I hele 2020 ble det jobbet iherdig med forberedelser til studien, godkjenninger og avklaringer. Det er tidkrevende, men høyst nødvendig arbeid.

– Siden signeringen i 2019 har vi jobbet med å få på plass alt av godkjenninger slik at vi kunne sette i gang innsamlingen av data til studien. Det i seg selv har vært en stor jobb, og det er en seier at vi nå har fått på plass alle godkjenninger innenfor tidsfristen. I tillegg har vi fått med oss viktige samarbeidspartnere som Bufdir og FHI, avslutter han.

Les også

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt tilbud til barn og unge som har opplevd vold eller overgrep. Hos oss kan man leke, lære og mestre i trygge omgivelser, sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. Vi tar imot barn og unge fra hele landet. Reise og opphold er gratis.

Finn ut mer om Stine Sofie Senteret