HjemAktuelt– Vi fikk forståelse og anerkjennelse for det viktige oppdraget vårt

– Vi fikk forståelse og anerkjennelse for det viktige oppdraget vårt

Å være fosterhjem krever mye av alle i en familie, spesielt om barnet har opplevd vold eller overgrep. Men også fravær av omsorg i tidlig alder kan medføre belastninger som en fosterfamilie skal håndtere. På Stine Sofie Senteret kan fosterfamilier med barn som har opplevd omsorgssvikt få nyttig kunnskap og innsikt.

Fosterfamilien opplevde å bli møtt og anerkjent på Stine Sofie Senteret.

For snart seks år siden fikk familien en lillebror. Som fosterhjem tok de til seg en liten gutt som hadde bodd hos biologisk mor og annen slekt før han kom til sitt tredje hjem. Med ei jente på 15, gutt på 14, jente på 10 og lillebror på 7, rommet familien nå to voksne og fire barn.

—Vi fikk oppdage en gutt som aldri gråt, ikke gav uttrykk for egne behov, var selvgående, hadde dårlig øyekontakt, kontaktvegring, dårlig mimikk og var stiv i kroppen. Baby- tiden hans var preget av omsorgs- svikt med en rusavhengig mor som strevde psykisk, forteller fostermor
i familien.

— I en alder av 1,5 år skulle lillebror nå lære alle disse viktige tingene vi lærer som baby. Vi som familie skulle få lov til å hjelpe ham videre på veien.

Ble oppfordret til å søke Stine Sofie Senteret

Fostermoren forteller at det var en overgang for alle fem å bli fosterhjem.

— Det å være fosterhjem krever mye av alle i familien. Når lillebror er stresset og utrygg, fører det til uro og sinne.

Ei fostermor hun kjente fortalte om sin families opphold på Stine Sofie Senteret, og oppfordret fostermora til å søke.

— Forventningene i forkant var at vi skulle øke kunnskap og forståelse for hvorfor fosterbarnet krever så mye. Kanskje vi også kunne få nyttige verktøy som kunne hjelpe oss i hverdagen?

Fikk en pause fra hverdagen

Familien opplevde at hvert enkelt familiemedlem ble godt ivaretatt underveis i oppholdet på Stine Sofie Senteret.

— Alle som jobbet der hadde høy kompetanse og det var god bemanning. Alt fra kokker, renholdsarbeidere og de som underviste hadde blitt kurset og visste hvordan de skulle møte oss på best mulig måte, sier hun.

Barn og voksne fikk samme undervisning, men det ble tilpasset både alder og individ.

— Lillebror hadde én fast voksen som var tett på ham. Hvis han ikke klarte å delta inne med de andre barna, kunne han motta samme undervisning ute i sandkassen ved at den voksne pratet med ham om akkurat de samme tingene. Dette gjorde at han fikk med seg mye.

Å bli vartet opp, og komme til duk og dekket bord var veldig godt for familien.

— Vi fikk forståelse og anerkjennelse for det viktige oppdraget vi har tatt på oss som fosterfamilie. Vi fikk liksom «lønn for strevet» og en pause fra hverdagen der vi som familie fikk opplevelser sammen og styrket båndene til hverandre, sier fostermor.

Fikk bedre forståelse av lillebror

I etterkant av oppholdet merker familien at de har økt forståelse for hvorfor lillebror reagerer som han gjør. De biologiske barna i familien har også hatt godt utbytte av oppholdet, forteller fostermor.

— Vi kan klare å være mer tålmodige og overbærende. Og lillebror kan sortere følelsene bedre.

— Oppholdet var litt krevende for lillebror. Det å være på et nytt sted med masse folk er veldig stressende for ham, men nå han snakker positivt om Stine Sofie Senteret.

Nå gleder alle sammen seg til å komme tilbake på re-opphold – og særlig lillebror!

— Vi som familie er fortsatt i en prosess. Vi lærte mye for et år siden, og vi trenger å friske opp igjen kunnskap. I tillegg så ønsker alle barna seg tilbake, da de hadde det så gøy sist vi var der.

Et tilbud som også kan virke forebyggende


Kristin Ugland Damsgård jobber i oppfølgingsteamet på Stine Sofie Senteret og har fulgt opp mange fosterfamilier som har vært på senteret. Hun ser at mange flere familier kunne hatt utbytte av denne typen kurs- og mestringsopphold.

Kristin Ugland Damsgård, rådgiver i oppfølgingsteamet på Stine Sofie Senteret.
Kristin Ugland Damsgård, rådgiver i oppfølgingsteamet på Stine Sofie Senteret.


— Tilbudet hos oss er like aktuelt uavhengig om barnet er utsatt for alvorlig vold og overgrep, omsorgssvikt, eller har vært vitne til vold i nær relasjon, forteller hun.

Et tilbud også for gode tider

I motsetning til mange hjelpetilbud, er Stine Sofie Senteret også et forebyggende tilbud i den forstand at alle som er utsatt, kan få et tilbud. Ikke bare når livet er utfordrende og vanskene har eskalert.

— Det er lett å tenke at Stine Sofie Senteret kun er aktuelt i de tilfellene utfordringene er store. Det er det ikke, jeg tenker at mange flere familier kunne hatt utbytte av å komme her med tanke på forebygging av senere vansker, sier hun.

Skaper felles språk og forståelse

Undervisningen som barna og de voksne får på senteret omhandler blant annet traumer, triggere, følelser, aktivering og hjernens fungering.

— Dette gir voksne og barn for- ståelse, redskaper og et felles språk for å kunne snakke sammen og forstå hverandre bedre. Vi har stadig fosterfamilier hos oss, og veldig mange forteller at de har fått godt utbytte av opplegget og undervisningen, forklarer hun.

Tidlig hjelp kan forebygge

Kristin forteller at ansatte på Stine Sofie Senteret er opptatt av å se traumer i et livsløpsperspektiv.

– Vi vet hvor viktig det er å gi hjelp tidlig, for å forsøke å forhindre senere utfordringer.

– Vi tenker at økt kunnskap og mestring gir styrke som kan virke forebyggende for senere utvikling av vansker, samt en motstandskraft til å håndtere utfordringene bedre. Målet med oppholdet er at familiene skal bli bedre rustet til å takle livet og utfordringene hjemme, avslutter Damsgård.

(Artikkelen stod først på trykk på i Fosterhjemskontakten 1/23.)

Les også

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt tilbud til barn og unge som har opplevd vold eller overgrep. Hos oss kan man leke, lære og mestre i trygge omgivelser, sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. Vi tar imot barn og unge fra hele landet. Reise og opphold er gratis.

Finn ut mer om Stine Sofie Senteret