HjemAktuelt– Vi dobler oppfølgingen av voldsutsatte barn

– Vi dobler oppfølgingen av voldsutsatte barn

På Stine Sofie Senteret jubler vi for 2 millioner til bedre oppfølging av volds- og overgrepsutsatte barn. – Behovet har vært enormt mye større enn det vi kan levere, så dette er virkelig en viktig julegave.


Hver uke kommer volds- og overgrepsutsatte barn til senteret i Grimstad. Sammen med sin familie får de ei uke med lek, læring og mestring. Alt for å bedre håndtere livet etter det vonde de har bak seg. Vel hjemme i egen kommune er det ikke alltid like lett.

– Vi vet at det er stor variasjon i hvordan norske kommuner følger opp og hjelper disse familiene. Møtet med hjelpeapparatet kan være både frustrerende, krevende og brutalt. Koronasituasjonen har gjort det betydelige vanskeligere for mange.

Kristin Stokke, daglig leder på Stine Sofie Senteret.


Nå søker vi nye ansatte til oppfølging

– Da Stine Sofie Senteret åpnet i 2016, var planen å avslutte kontakten med deltakerne etter oppholdet. Men det tok ikke lang tid før vi oppdaget at familiene hadde et betydelig behov for oppfølging. Mange var ikke i kontakt med riktige instanser i kommunen, hjelpetjenestene samarbeidet dårlig og barna fikk ikke oppfylt sine rettigheter, forteller Stokke.

De etablerte derfor et eget oppfølgingsteam som hjelper barna og familiene i møte med hjelpeapparatet i hjemkommunen. I dag består teamet av en jurist og en med bakgrunn fra politiet.

– Behovet for hjelp er enormt mye større enn det vårt oppfølgingsteam kan levere per i dag. De står i en konstant spagat, og det gjør vondt å vite at behovet er så mye større enn det vi kan levere, sier Stokke, som nå har blitt hørt av politikerne.

Det så lenge mørkt ut for bønnen om to ekstra oppfølgingsstillinger. Hverken hos regjeringspartiene eller i forhandlingene med Frp nådde det frem. Da hun trodde alt håp var ute, fikk Stokke en telefon hun nesten ikke trodde var sann.

Se stillingsannonsene her.

– Da familie- og kulturkomiteen på Stortinget behandlet statsbudsjettet, fikk de på plass de to stillingene. Det kan høres lite ut med 2 millioner i et statsbudsjett på mange milliarder, men for de volds- og overgrepsutsatte barna vil dette ha stor betydning. Nå kan vi hjelpe flere, og jeg vil særlig si takk til stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) for å aldri gi opp kampen for disse to stillingene.


Kritiserer kommunene

I vår ble det gjennomført en egen brukerundersøkelse blant tidligere deltakere på senteret, for å finne ut hvordan krisen og koronatiltakene påvirket tilbudet fra hjelpeapparatet.

– Resultatet var nedslående. 6 av 10 var lite tilfreds med oppfølgingen i hjemkommunen, mens hele 7 av 10 føler seg glemt av hjelpeapparatet, forteller Stokke, som også viser til nye tall fra Politidirektoratet: Antall seksuelle overgrep mot barn under 16 år har økt med 3,2 prosent etter at koronakrisen rammet landet.

Hun retter skarp kritikk mot kommunene:

– De har et stort ansvar for barna – også når krisen oppstår på andre områder. 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse koronarelaterte oppgaver da landet stengte i mars, og nå hører vi planer om å bruke dem til vaksinering. Mange kan læres opp til å sette vaksiner, men en femårig utdannelse for å jobbe med barn som trenger ekstra hjelp og støtte, det kan ikke erstattes over natta.

Les også

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt tilbud til barn og unge som har opplevd vold eller overgrep. Hos oss kan man leke, lære og mestre i trygge omgivelser, sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. Vi tar imot barn og unge fra hele landet. Reise og opphold er gratis.

Finn ut mer om Stine Sofie Senteret