Omsorgssvikt


Omsorgssvikt er å forsømme å dekke et barns behov i en slik grad at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare (BLD). Omsorgssvikt kan være både utilsiktet og tilsiktet fra omsorgsgivers side.

Eksempler på slik forsømmelse kan være både fysiske (mat, klær osv.), emosjonelle (trygghet, nærvær osv.), utviklingsmessige og helsemessige (NKVTS). Manglende tilsyn som utsetter barn for fysisk fare er også omsorgssvikt (Legeforeningen, 2010).

NKVTS skriver følgende om omsorgssvikt: Foreldre som lar barn være vitne til vold (utilsiktet/tilsiktet) eller over tid bringer det inn i voksne personers konfliktsoner utsetter barnet for omsorgssvikt. Grensene mellom emosjonell omsorgssvikt og psykologisk mishandling er vage. I alle seksuelle og fysiske overgrep mot barn foreligger dessuten elementer av emosjonell omsorgssvikt/mishandling.


Kilder

NOU 1982:26. Barnemishandling og omsorgssvikt. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Da lykkeliten kom til verden. Statusrapport om belastninger i tidlig livsfase. Legeforeningen 2010

NKVTS. Hentet fra: https://www.nkvts.no/sites/Bar... (27.5.2018)