Nettovergrep


Digital vold kalles ofte nettovergrep. Overgripere misbruker internett til å komme i kontakt med barn. Det kan føre til krenkelser på nettet og fysiske overgrep. Ofte er handlingene straffbare.


Hva er nettovergrep?

Nettovergrep er ikke en egen form for overgrep, men en arena der overgrep kan foregå. Det har ingen tydelig definisjon, men Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) definerer nettovergrep eller digitalt overgrep som trusler, trakassering, mobbing, økonomisk utnytting, eller seksuelle overgrep som skjer gjennom kommunikasjon på internett.


Tegn på nettovergrep

Personer som har vært utsatt for overgrep på nett, kan reagere forskjellig. Tegnene kan komme akutt eller gradvis. Bufdir lister opp følgende mulige tegn og reaksjoner: angst/uro/frykt, depresjon/isolasjon, konsentrasjonsvansker, atferdsendringer, lav selvfølelse, symptomer på stress / posttraumatisk stresslidelse, bruk av digitale plattformer går ut over funksjon i dagliglivet, og tilbaketrukkethet sosialt og på digitale plattformer.

Når noen forteller at de har opplevd overgrep på nett skal du lytte og stille åpne og inviterende spørsmål. Det kan du lese mer om her.


Eksempler på nettovergrep eller digital vold kan være alt fra trakasserende og stygge meldinger og seksuell utpressing, til seksuelle overgrep som følge av nettmøter. Du kan lese mer om hva nettovergrep kan innebære på nettsiden til Bufdir.


Kilder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Nettovergrep. Hentet fra https://www.bufdir.no/vold/Try... (27.5.2018)