Her kan du få god hjelp, støtte og veiledning

Det viser styrke å be om hjelp. Livet har ulike faser, og det er ulikt hva mennesker trenger hjelp og støtte til i de ulike fasene. Du er ikke alene - det er hjelp å få!

Første steg for mange er å kontakte fastlegen.

Kontakt:

https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen

Venter du barn eller har ansvar for små barn hjemme, er jordmødre og helsesykepleiere viktige samarbeidspartnere i den kommunen du bor i. De har også god oversikt over lokale hjelpetilbud.

Kontakt:

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/helsestasjon-og-skolehelsetjenesten

Kontakt legevakten hvis du trenger hjelp eller helsefaglige råd utenom fastlege og helsestasjonens åpningstider. Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Kontakt:

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/legevakt

Det er hjelp å få hos både fastlege og på helsestasjonen, men du kan også finne tips og råd på nettet. Husk å bruke kilder med en avsender du stoler på.

Her finner du et nytt informasjonsskriv og skjema om amming fra Oslo Universitetssykehus.

Du kan også lese mer hos https://ammehjelpen.no/

Kontakt:

https://helsenorge.no/etter-fodsel/amming

Familiekontoret kan hjelpe deg til å finne gode løsninger. Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp. Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Det behøver ikke å være krise for å komme til familievernkontoret. Tvert i mot er det klokt å gripe tak i problemer i parforholdet tidlig. Mange som oppsøker oss for å få hjelp til parforholdet har slitt en stund, og er usikre på om det går an å jobbe for å få det bedre. Det er ikke uvanlig at vi hører folk si at de har “mistet følelsene” for hverandre.


Kontakt:
https://www.bufdir.no/Familie/...

Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.


Kontakt:
https://barnevernvakten.no/
https://www.bufdir.no/Barnever...

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.


Kontakt:

https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.


Kontakt:

https://www.krisesenter.com/

Har du vært utsatt for vold fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til, eller for voldtekt eller andre seksuelle overgrep? Overgrepsmottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. Du får hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Enkelte mottak har åpent hele døgnet.


Kontakt:
https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/300-overgrepsmottak

Littsint.no er en hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er å nå ut med psykologisk kunnskap og en metode slik at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

Kontakt: Litt sint (hjelpeverktøy)

Behandling nytter! ATV har 30 års erfaring med behandling for mennesker som bruker aggresjon og vold mot sine nærmeste. Vi vet det kan være vanskelig å be om hjelp. I individuell behandling og gruppebehandling sammen med andre som sliter med de samme problemene kan man bli klokere på seg selv og finne gode alternativer til vold.


Kontakt:

https://atv-stiftelsen.no/

Et frivillig familiestøtteprogram. Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov.


Kontakt:

https://home-start-norge.no/til-foreldre

Helseoversikt er en norsk og gratis app som er utviklet i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helsetjeneste. Appen gir kvalitetssikrede helseråd og nyttige verktøy for mor og partner gjennom hele svangerskapet og i småbarnsfasen. Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke legges også på Helseoversikt.


Kontakt:
www.helseoversikt.no

Appen Helseoversikt kan lastes ned til din mobil

Det finnes mange ulike hjelpetilbud i Norge. Noen dekker hele landet, andre hører hjemme i den enkelte kommune. Her finner du en oversikt over mange av dem.

Kontakt:

https://dinutvei.no/hjelpetilbud

Informasjonen på denne siden er en del av Stine Sofie Foreldrepakke - et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips. Tipsene og annet materiell finner du ved å laste ned appen 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre.

Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Der finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige og riktige helseråd.