HjemBli støttespillerSlik kan du bidraArv og testament

Arv og testament

Arven din kan gjøre en forskjell.

Kanskje har du vurdert å skrive testament? Det er for mange er en fin anledning til å reflektere over livet, hva man har vært engasjert i og hva som er sine hjertesaker, og hva man ønsker å gjøre med de materielle goder man har opparbeidet seg. Samtidig slippet dine etterlatte å ta den vurderingen når den dagen kommer.

Dersom du velger å tilgodese Stine Sofies Stiftelse ditt testament, er du også etter din tid med på laget for en barndom uten vold og overgrep.

I Norge stilles det ikke krav om at en advokat må utforme og bevitne testamentet, men det er likevel noen formkrav som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig. Er du usikker, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat.

Lurer du på noe?

«Jeg er frisk og håper jeg skal leve lenge, men vet at dagen jeg ikke er her, vil komme. Hvem skal arve meg? Mine barn og barnebarn skal naturligvis få en del hver. Men de har allerede mye. Jeg har derfor bestemt meg for at noe skal gå til et veldedig formål. Mitt valg har falt på Stine Sofies Stiftelse sitt arbeid for en barndom uten vold og overgrep. Valget var lett fordi jeg synes alle barn fortjener en god oppvekst. Jeg har besøkt senteret med tanke på testamentgave, og sett at de driver i min ånd både humanitært, faglig og økonomisk. Har du anledning til å støtte stiftelsen, vil du gjøre en forskjell».
-Anonym

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.