HjemBli støttespillerBedriftsstøtteBli vår samarbeidspartner

Bli vår samarbeidspartner

Din bedrift kan bidra til å sikre barn en trygg oppvekst. I Stine Sofies Stiftelse samarbeider vi med bedrifter som vil gjøre en forskjell for barn. Ethvert bedriftssamarbeid bygger på vår overordnede målsetting; at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor.

Slik kan vi samarbeide

Ta gjerne kontakt med oss slik at vi sammen kan skape et samarbeid som er meningsfullt og verdifullt for begge parter. Din virksomhet kan bli en viktig støtte i vårt arbeid for å sikre alle barn en trygg barndom. Vi har ulike nivåer på våre samarbeidsavtaler:

Hovedsamarbeidspartner

For bedrifter som ønsker å inngå et langt og strategisk samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.

Som hovedsamarbeidspartner kan dere få:

Kontakt: Vegard Stana 

Samarbeidspartner

Som samarbeidspartner kan din bedrift, støtte Stine Sofies Stiftelse sitt generelle arbeid. Midlene går til ulike prosjekter som alle har utgangspunkt i å forebygge, avdekke og ivareta barn og unge som er utsatt for vold eller overgrep.

Som samarbeidspartner kan dere få:

KontaktVegard Stana 

Bedriftsfadder

Som bedriftsfadder kan din bedrift støtte Stine Sofies Stiftelse med et fast beløp i måneden. Da bidrar dere i kampen for en barndom uten vold og overgrep.

Som bedriftsfadder kan dere få:

Kontakt: Vegard Stana