Overgrep mot barn

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er når barn og unge involveres i seksuelle handlinger de ikke er modne for, samtykker til eller forstår. Mer enn en 1 av 5 kvinner oppgir å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep før fylte 18 år.
Les mer

Nettovergrep

Digital vold kalles ofte nettovergrep. Overgripere misbruker internett til å komme i kontakt med barn. Det kan føre til krenkelser på nettet og fysiske overgrep. Ofte er handlingene straffbare.
Les mer

Konsekvenser av vold og overgrep

Konsekvensene av å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få betydelige konsekvenser på tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet.
Les mer

Spørsmål og svar

Mange opplever det som krevende å snakke om vold og overgrep, og ofte har både barn og voksne spørsmål de ikke vet svaret på. Her har vi samlet noen av de spørsmålene vi ofte får.

10 % av alle barn har blitt utsatt for vold eller overgrep i en eller annen form. I gjennomsnitt er det to i hver klasse.

Hos Bufdir kan du lese mer om omfanget av vold mot barn..

Hos Bufdir kan du lese mer om omfanget av overgrep mot barn..

Det finnes mange guider, anbefalinger og føringer for hva man skal se etter - både når det gjelder adferdsendring og på fysiske kjennetegn. Det viktigste er at vi som voksne kjenner på magefølelsen og tør å gjøre noe. Når magefølelsen sier at et barn ikke har det greit, så skal man ta seg tid til å snakke med barnet. Spør om hvordan det er hjemme, om mamma og pappa, hvorfor de er lei seg, om det er noen som gjør de vondt osv. Deretter må man varsle barnevern eller politi dersom barnet forteller om vold, overgrep, omsorgssvikt eller annet. 

Det er allikevel noen tegn som gjør at man skal være ekstra på vakt. Blåmerker på de alle minste barna, merker/ blåmerker med spesielle mønstre, gjentatte merker, brå adferdsendring eller adferd som gjør at du stopper opp å undrer. Still de spørsmålene som vi voksne kanskje synes er vanskelige, for de barna som lever med vold og overgrep vil og ønsker at noen trygge voksne spør nettopp disse spørsmålene. 

Om man fortsatt er i tvil så er det å søke hjelp det lureste man gjør. 

Dersom du eller noen du kjenner opplever vonde ting som vold eller seksuelle overgrep, så er det viktig å si ifra til en voksen man stoler på eller ringe politiet eller Alarmtelefonen 116 111. Mange barn tror at voksne vet alt som skjer med barna, men det er ikke alltid sånn. Derfor er det viktig å si fra slik at andre voksne kan hjelpe både barnet og den voksne som gjør at barnet har det vondt. Her kan du lese mer om Alarmtelefonen 116 111.

Fant du ikke svaret på det du lurte på? Da kan du selvsagt ta kontakt med oss, men du kan også besøke e-læringsverktøyet www.jegvilvite.no. Der kan både barn og voksne finne svar på spørsmål om vold og overgrep.

Besøk www.jegvilvite.no

Eksterne ressurser

ATV

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt mandat. ATV har 11 kontorer i Norge, og er i hovedsak finansiert gjennom statlige og kommunale tilskudd.

Les mer hos ATV

Kripos - nettpatruljen

Politiets nettpatrulje Kripos er en del av politiets tilstedeværelse på internett. Nettpatruljen vil drive et åpent og forebyggende politiarbeid på en plattform der de møter folk flest. De tar imot informasjon eller tips om kriminalitet på internett. Nettpatruljen er betjent på dagtid, og har en egen Facebook-side.

Les mer hos Kripos

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Hos NKVTS finner du forskning og kunnskap om vold og overgrep.

Les mer hos NKVTS

RVTS Sør

RVTS Sør er et ledende fagmiljø innen psykiske traumer, med særlig kompetanse på komplekse traumer og traumebevisst praksis for barn og unge. De driver kompetansehevingsprogrammer og ulike prosjekter for å bidra til at krenkede barn og familier får den beste hjelpen fra de beste fagfolkene.

Les mer hos RVTS Sør

Statens Barnehus

Statens Barnehus er et tilbud til barn og unge som kan ha vært utsatt for, eller vitne til vold eller overgrep. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Det er 11 barnehus i Norge.

Les mer hos Statens Barnehus

Alarmtelefonen 116 123

Alarmtelefonen 116 111 er et sted barn og unge kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Telefonen er gratis og blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge. Også voksne som er bekymret kan ringe.

Les mer hos Alarmtelefonen