HjemRåd og ressurserRettigheterNår har jeg krav på voldserstatning?

Når har jeg krav på voldserstatning?

Dersom du har fått din straffesak henlagt eller om du har fått en dom om erstatning må du søke Kontoret for Voldsoffererstatning. For å lese mer om dette kan du gå inn på https://www.voldsoffererstatning.no/soeknadshjelp.476433.no.html I forhold til voldserstatning er det viktig å merke seg at det nå er innført svært korte frister for å søke. Har din sak blitt henlagt må du søke voldserstatning innen ett år fra saken ble henlagt. Er erstatning tilkjent ved dom skal dette i utgangspunktet ordnes automatisk, men hvis ikke er fristen for å søke erstatningen utbetalt 6 måneder fra rettskraftig dom.