HjemOm ossSamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Vi i Stine Sofies Stiftelse er helt avhengige av gode samarbeidspartnere for å utvikle og drifte viktige tiltak, sikre inntekter og styrke fagfeltet og organisasjonen vår.

Under følger en beskrivelse av noen av våre viktigste samarbeidspartnere.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse har siden 2015 hatt et samarbeid om kompetansehevende tiltak for å forebygge og avdekke vold, omsorgssvikt og overgrep mot barn og unge. I 2017 inngikk Gjensidigestiftelsen en samarbeidsavtale med Stine Sofies Stiftelse. 

Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn – og ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner. Foreløpig er det utvikler fire ulike prosjekter i Livsløpsprogrammet: Stine Sofie Foreldrepakke, Stine Sofie Barnehagepakke, Stine Sofie Hverdagspakke og Stine Sofie Skolepakke, samt gitt støtte til den norske trippel S studien. 

Les mer om Gjensidigestiftelsen her.

Wikborg Rein

Siden 2022 har Wikborg Rein vært en viktig samarbeidspartner for Stine Sofies Stiftelse. Sammen etablerte vi Barnas Havarikommisjon, som allerede har blitt en viktig premissleverandør for rettssikkerheten til barn og unge, utsatt for vold og overgrep.

I arbeidet med rapporten til Barnas Havarikommisjon bistår Wikborg Rein med å utrede både gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av potensielle endringsforslag som kan styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn.

Les mer om Wikborg Rein her.

McDonald’s/Ronald McDonald Barnefond

I 2016 inngikk Ronald McDonald Barnefond et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse om byggingen av Stine Sofie Senteret. På senteret har Ronald McDonald Barnefond bidratt til å bygge små familiehus. Dette er Ronald McDonald Barnefond sitt første store prosjekt i Norge. Gjennom å bygge og vedlikeholde boenhetene ved senteret r var Barnefondet med på å realisere Stine Sofie senteret.  

Les mer om Ronald McDonald Barnefond her.

Mesterbakeren

Siden 2008 har Mesterbakeren bakt Stine Sofie-brødet. Det selges i Rema 1000 sine butikker på Sørlandet. For hvert solgte brød går 2 kr til Stine Sofies Stiftelse sitt arbeid for en barndom uten vold og overgrep. Totalt har det gitt stiftelsen en inntekt på over 4 millioner og beløpet øker for hvert brød som kjøpes. 

Les mer om Mesterbakeren her.

Gullkorn

I 2020 og 2024 har Gullkorn i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse lansert to kolleksjoner med barnetøy. Henholdsvis pysjamas og t-skjorte. 25 % av inntekten for begge kolleksjonene har gått til stiftelsens arbeid for en barndom uten vold og overgrep. 

Les mer om Gullkorn her.

Vil du høre mer om muligheten for å samarbeide med oss? Ta gjerne kontakt med oss post@stinesofiesstiftelse.no