HjemOm ossHistorien

Historien

Stine Sofies Stiftelse ble etablert i 2000 etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Stiftelsen ble grunnlagt av Stine Sofies mor, Ada Sofie Austegard, og Bente Bergseth, som selv har opplevd vold i barndommen. Sammen ønsket de to å styrke rettsikkerheten for voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn utsettes for vold og overgrep. 


2001 
Det ble det arrangert støttekonsert i Fjæreheia, Grimstad. A-ha og Bjørn Eidsvåg var blant artistene på scenen.

Det første pårørendeseminaret for etterlatte til drepte barn ble arrangert.

Et mikrospektrofotometer til 500 000 kroner ble kjøpt av Stine Sofies Stiftelse og gitt i gave til Kripos. Dette er det eneste mikroskopet av sitt slag i Norge, og har stått på Kripos’ ønskeliste i åtte år.

2002 
Det ble på ny arrangert konsert i Fjæreheia, Grimstad, til støtte for Stine Sofies Stiftelse.

2003
Stine Sofies Stiftelse arrangerte en tribunal på utsiden av Stortinget med kjente personer som aktører i en fiktiv rettssak. Det gjorde vi for å sette fokus på barns rettssikkerhet og manglene i rettssystemet. 

2004
Stine Sofies Stiftelse gir 100 000 kroner til datautstyr til Kripos. 

Generalsekretær Ada Sofie Austegard gikk inn som utvalgsmedlem i Fornærmedeutvalget som starter arbeidet sitt dette året. Utvalget skulle se på hvordan fornærmedes og etterlattes rettigheter kunne styrkes i rettsapparatet.

2005 
Ansatte i Stine Sofies Stiftelse reiser til Island for å se på Barnas Hus, som var forløperen til våre egne Statens Barnehus.

Veilederen Barn som voldsofre utarbeides for første gang.

2006
Det opprettes et samarbeid med Rettsmedisinsk Institutt for å sikre barns rettsikkerhet. Resultatet ble prosjektet BabyJusticia, som blir brukt til å forske på og illustrere styrken som må til for å filleriste et barn.

Fornærmedeutvalget hvor Ada Sofie deltok, leverte sine innspill for å styrke rettighetene til fornærmede og etterlatt i NOU 2006:10.

2007
Stine Sofies Stiftelse arrangererTenk Om for første gang, et fagseminar for kompetanseheving for mennesker som jobber med barn.

2008
Flere lov- og forskriftsendringer trer i kraft som følge av arbeidet til Fornærmedeutvalget, som Ada Sofie var en del av. Endringene innebar blant annet at flere fornærmede og etterlatte fikk rett til bistandsadvokat, og at de også fikk utvidede rettigheter på ulike stadier av straffesaken.

Stine Sofie-brødet ble lansert og selges i REMA 1000 sine butikker på Sørlandet.

Ada Sofie ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. 

2009
Stine Sofies Stiftelse lanserte vi Nybakte Foreldres Informasjonsprogram. Programmet, som består av en film og en brosjyre, ble sendt ut til førstegangsforeldre ved alle landets fødeavdelinger, for å gjøre dem oppmerksomme på faren ved å filleriste et barn, samt råd for å unngå det.

Stine Sofies Stiftelse lanserte informasjonsmateriell for barnehageansatte for å samtale med barn om vold og overgrep. Dette var forløperen til Stine Sofie Barnehagepakke som stiftelsen drifter i dag.

Stiftelsen tildeles Rettsikkerhetsprisen fra Norges Juristforbund.

2010
I anledning 10-års markeringen for drapene i Baneheia, gikk Ada Sofie over Grønlandsisen for en barndom uten vold og overgrep sammen med en gjeng engasjerte støttespillere.

Det ble det arrangert støttekonsert i Fjæreheia der Madcon sto på scenen.

2011 

Stine Sofies Advokatkontor ble åpnet, et samarbeid med Advokat Folkman. Hensikten var å ta på seg prinsipielle saker innenfor området vold og overgrep. Vi samarbeider i dag fremdeles med advokater, men har ikke et eget advokatkontor.

Arbeidet med opprettelsen av Stine Sofie Senteret startet.

2012
Generalsekretær Ada Sofie syklet Norge på langs for en barndom uten vold og overgrep. Med seg hadde hun mange engasjerte mennesker og underveis holdt de foredrag på skoler, for kommuneansatte og foreldre om temaet.

Ada Sofie tildeles Erik Byes Minnepris. 

2013
Stine Sofies Stiftelse lanserte e-læringsverktøyet www.jegvilvite.no til bruk av både elever og lærere i skolen. Verktøyet gir aldersbasert informasjon om vold og overgrep, og nyttige tips om når og hvordan man skal melde fra.

2014

Voldsskadeutvalget nedsettes på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Generalsekretær Ada Sofie er utvalgsmedlem.

2015
Stine Sofies Stiftelse deltok på overrekkelsen av en CT-skanner ved Rettsmedisinsk Institutt. Scanneren er et nyttig verktøy ved obduksjon av barn utsatt for vold.

Den første Barnerettsprisen fra Stine Sofies Stiftelse blir utdelt, vinneren er den pensjonerte helsesykepleieren Solveig Ude.

2016

Stine Sofie Senteret – verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn åpnes på Østerhus i Grimstad. Senteret har kapasitet til å ta imot 500 barn og deres trygge omsorgspersoner årlig.

TV aksjonen på TV 2 (Aksjon Stine Sofies Stiftelse) arrangeres i forbindelse med åpning av Stine Sofie Senteret og samler inn 4 millioner kroner.

Voldsskadeutvalget, som Ada Sofie var en del av, leverte sine innspill for en mer rettferdig og forutsigbar voldsskadeerstatning i NOU 2016:9.

2017
Ada Sofie gikk pilegrimsleden fra Trondheim til Oslo, for å sette vold og overgrep mot barn på dagsorden i valgkampen samme år. Turen ble avsluttet med et stort arrangement utenfor Stortinget. Her signeres også avtalen om et tiårig samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelses Livsløpsprogram.

500 barn har hatt opphold på Stine Sofie Senteret etter det første året i drift.

2018 
Stine Sofies Stiftelse startet arbeidet med utvikling av Livsløpsprogrammet. Programmet handler om å utvikle tiltak for å forebygge, avdekke og ivareta i et livsløpsperspektiv.

Stine Sofies Stiftelse lanserte en egen kunnskapsoppsummering om vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv. 

Forskning og utviklingsplattformen (FOU) i Stine Sofies Stiftelse ble opprettet. 

Løpet No finish line ble arrangert på rådhusplassen i Oslo, Prins Albert av Monaco, Statsminister Erna Solberg, Ordfører Marianne Borgen og Thor Hushovd deltok.

2019
Stine Sofie Foreldrepakke , et informasjonsprogram for blivende og nybakte foreldre, ble lansert. Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet, og gi støtte og verktøy til å håndtere krevende situasjoner. Programmet erstatter Nybakte Foreldres Informasjonsprogram fra 2009.

Trippel-S studien starter. Dette er en langtids helseundersøkelse av volds- og overgrepsutsatte barn. Målet er å vite mer om hvordan det går med dem i ettertid – og hvordan de bedre kan få hjelp.

Stine Sofies Stiftelse ror fra Grimstad til Oslo for å rette oppmerksomhet på tematikken en barndom uten vold og overgrep.

Gjensidigestiftelsen inngikk et 10-årig samarbeid for å utvikle og drifte tre store prosjekter i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.

2020
Det ble det produsert en rekke gratis tematiske webinarer da landet stengte ned. Målet var å spre informasjon og bidra til at hjelpeapparatet og andre rundt sårbare barn oppretthold fokuset på gruppen under restriksjonene.

Stine Sofie Barnehagepakke piloteres i flere norske byer, blant annet Bodø, Oslo og i Asker.

Foreldresupport lanseres– en telefon- og chattjeneste for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende. Foreldresupport er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse.

Stine Sofies Stiftelse mottar Jenteprisen fra Plan International og Barnas Barnerettighetspris fra Redd Barna.

2021
Stine Sofie Senteret fylte 5 år, og ble markert med at Ada Sofie gikk Barnevandrerstien, en vandring som symboliserer den tøffe og vanskelige veien mange av barna har gått før de kommer til Stine Sofie Senteret.

Stine Sofie Barnehagepakke ble lansert under Arendalsuka, med blant annet kunnskapsminister Guri Melby som gjest. Hun snakket om hvordan avdekking av vold og overgrep mot barn kan være en del av barnehagens hverdag.

Kjøp av eiendom på Kaldvell i Lillesand.

Piloteringen av Stine Sofie Hverdagspakke begynner i fire norske kommuner. Dette er en modell som prøves ut for å se om kommuner kan bedre møte behovene til voldsutsatte barn og deres familier.

2022
Stine Sofies Stiftelse viste stort engasjement da Idrettsforbundet planla omfattende filming og strømming av idrett for barn over 13 år. 

Stine Sofies Stiftelse presentere rapporten «Ditt verste mareritt er livet du lever», en gjennomgang av utførelse av varslingsreglene i fem norske fengsler, på Arendalsuka.

Ada Sofie og flere kollegaer kjørte Finnmark på tvers, fra Alta i vest til Kirkenes i øst. På veien besøkte de rundt 50 barne- og ungdomsskoler og snakke med over 7 000 elever for å skape mer åpenhet om vold og overgrep.

Stine Sofies Stiftelse går sammen med advokatfirmaet Wikborg Rein for å etablere Barnas Havarikommisjon. Målet er å styrke rettssikkerheten til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Stine Sofies Stiftelse mottar nesten 28 millioner kroner av Gjensidigestiftelsen. Det er det største beløpet de noen gang har delt ut til en enkeltorganisasjon.

Stine Sofies Stiftelse oppretter Ekspertpanelet bestående av ungdommer som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret. Ungdommene gir viktige innspill i utvikling og kvalitetssikring av arbeidet vårt.

2023
Stine Sofies Stiftelse lanserer den første Barnas Havarikommisjon sammen med advokatfirmaet Wikborg Rein. Målet med rapporten er å styrke rettssikkerheten til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Stine Sofie Foreldrepakke arrangerer Nasjonal Erfaringskonferanse på Gardermoen.

Resultatene fra Stine Sofie Hverdagspakke lanseres på Arendalsuka. Her forteller blant annet Kristiansand og Bodø kommune hvordan de skal ta erfaringene med seg videre i oppfølgingen av blant annet Barnekoordinator-rollen.