Historien

Stine Sofies Stiftelse ble etablert i 2000 etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Stiftelsen ble grunnlagt av Stine Sofies mor, Ada Sofie Austegard, og av Bente Bergseth, som selv har opplevd vold i barndommen. Sammen ønsket de to å styrke rettsikkerheten for voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn utsettes for vold og overgrep.

Det har skjedd mye siden 2000. Her får du en oversikt over hvert år som har gått:


I 2001 ble det arrangert en støttekonsert i Fjæreheia utenfor Grimstad. Det første pårørendeseminaret for etterlatte til drepte barn ble arrangert, og stiftelsen overrakte kroner 500 000 til utstyr hos Kripos.

I 2002 arrangeres det en ny støttekonsert for Stine Sofies Stiftelse i Fjæreheia.

I 2003 arrangeres det en tribunal på utsiden av Stortinget med kjente personer som aktører i en fiktiv rettssak. Det gjorde vi for å sette fokus på barns rettssikkerhet og manglene i rettssystemet.

I 2004 gir Stiftelsen 100 000 kroner til datautstyr hos Kripos.

I 2005 reiser stiftelsen til Island for å se på Barnas Hus, som var forløperen til våre egne Statens Barnehus. Veilederen Barn som voldsofre utarbeides for første gang.

I 2006 opprettes et samarbeid med Rettsmedisinsk Institutt for å sikre barns rettsikkerhet. Resultatet ble prosjektet BabyJusticia, som blir brukt til å forske på og illustrere styrken som må til for å filleriste et barn.

I 2007 arrangeres Tenk Om for første gang, et foredragskonsept for mennesker som jobber med barn.


I 2008 leverte Fornærmedeutvalget, som Ada Sofie var en del av, sine innspill for å styrke rettighetene til fornærmede og etterlatte.

I 2009 lanserte vi Nybakte Foreldres Informasjonsprogram. Programmet, som består av en film og en brosjyre, ble sendt ut til førstegangsforeldre ved alle landets fødeavdelinger, for å gjøre dem oppmerksomme på faren ved å filleriste et barn, samt råd for å unngå det. Det samme året ble Barnehagepakken lansert, som er et nyttig verktøy for barnehageansatte for å samtale med barn om vold og overgrep.

I 2010 var det 10 års markering for drapene i Baneheia, og for å få økt oppmerksomhet rundt temaet gikk Ada Sofie sammen med et team over Grønlandsisen for en barndom uten vold. Det ble arrangert konsert med Madcon i Fjæreheia.

I 2011 åpnet Stine Sofies Advokatkontor i samarbeid med Advokat Folkman. Hensikten var å ta på seg prinsipielle saker innenfor området vold og overgrep. Vi samarbeider i dag fremdeles med advokater, men har ikke et eget advokatkontor. Arbeidet med opprettelsen av Stine Sofie Senteret startet.

I 2012 syklet Ada Sofie Norge på langs for en barndom uten vold. Med seg hadde hun mange engasjerte mennesker og underveis holdt de foredrag for skoler, kommuneansatte og foreldre om temaet.

I 2013 lanserte stiftelsen e-læringsverktøyet www.jegvilvite.no til bruk av både elever og lærere i skolen. Verktøyet gir aldersbasert informasjon om vold og overgrep, og nyttige tips om når og hvordan man skal melde fra.

I 2015 deltok stiftelsen på overrekkelsen av en CT-skanner ved Rettsmedisinsk Institutt. Scanneren er et nyttig verktøy ved obduksjon av barn utsatt for vold. I juni overtok stiftelsen Østerhus Panorama, der Stine Sofie Senteret skulle bygges. .

I 2016 åpnet Stine Sofie Senteret - verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn.

I 2017 gikk Ada Sofie og mange andre pilegrimsleden fra Trondheim til Oslo, for å sette vold og overgrep mot barn på dagsorden i valgkampen samme år. Turen ble avsluttet med et stort arrangement utenfor Stortinget. Da året tok slutt hadde 500 barn besøkt Stine Sofie Senteret.


I 2018 startet arbeidet med utvikling av Livsløpsprogrammet. Programmet handler om å utvikle tiltak for å forebygge, avdekke og ivareta i et livsløpsperspektiv. I desember samme år lanserte vi en egen kunnskapsoppsummering om vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv.


I 2019 lanserte vi Stine Sofie Foreldrepakke, et informasjonsprogram for blivende og nybakte foreldre. Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet, og gi støtte og verktøy til å håndtere krevende situasjoner. Foreldrepakka erstatter Nybakte Foreldres Informasjonsprogram, som vi har drevet de siste 10 årene.