HjemAktueltNy voldserstatningslov: Et svik mot voldsutsatte barn og unge

Ny voldserstatningslov: Et svik mot voldsutsatte barn og unge

Den nye loven om voldsoffererstatning fører til at barn og unge som er utsatt for vold eller overgrep, får et betydelig dårligere rettsvern. Loven inneholder flere innsnevringer og begrensinger som etter Stine Sofies Stiftelse sin mening er ren innsparingspolitikk på bekostning av de voldsutsatte, og ber om utsettelse.

Endre Bendixen, juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.


Den nye voldsoffererstatningsloven trer i kraft 1. januar 2023, og dette ble gjort kjent i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet 23. september 2022. I pressemeldingen vises det til at målet med ny lov er å styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen, men Stine Sofies Stiftelse mener konsekvensene av loven er store og er bekymret for den raske iverksettelsen.

Må være utsatt for riktig type vold

– Vår klare oppfatning er at barn og unge som er utsatt for vold eller overgrep får et vesentlig dårligere rettsvern etter at loven trer i kraft. Dette kommuniseres ikke tydelig ut, og ikrafttredelsen vil få alvorlige konsekvenser for svært mange grupper, uttaler Endre Bendixen, juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

I den nye loven er det ikke nok at man er utsatt for vold – offeret må være utsatt for riktig type vold.

– Tidligere var det mulig å søke om voldsoffererstatning dersom du hadde lidd personskade. Nå må volden passe inn i lovens snevre oppramsing av straffebud, forklarer Endre Bendixen.

Innsparingspolitikk på bekostning av de voldsutsatte

Loven inneholder videre en rekke innsnevringer og begrensinger som Stine Sofies Stiftelse anser som ren innsparingspolitikk på bekostning av de voldsutsatte. Den nye loven gjelder blant annet for saker der første søknad om erstatning sendes etter ikrafttredelse. Fordi fristen for å søke voldsoffererstatning reduseres fra tre til kun ett år etter henleggelse, vil samtlige henlagte saker fra 1. januar 1975 til 1. januar 2022 – hvor det enda ikke er søkt om voldserstatning – automatisk foreldres etter ny lov. Ofre som har rett på erstatning etter dagens lovverk, vil dermed få avvist sine saker om de ikke er klar over dette.

– Gjennom vår daglige kontakt med voldsutsatte barn og deres familier, ser vi hvor mye denne voldsoffererstatningen betyr. For dem handler det ikke om pengene på konto. Det handler om at erstatningen viser en forståelse for det man blir har blitt utsatt for, og en anerkjennelse for deres opplevelse, påpeker Endre Bendixen.

Oppfordrer til utsettelse

Stine Sofies Stiftelse oppfordrer alle relevante brukerorganisasjoner til å gjøre seg kjent med hva endringene har å si for dem og anbefale deres brukere til å søke om voldsoffererstatning før 1. januar 2023. Etter denne datoen vil det være for sent for de fleste, slik loven nå foreligger.

– Altfor mye ved denne loven er for uklart og for lite gjennomtenkt. Derfor ber vi politikerne om å utsette ikrafttredelsen av den nye loven med minimum ett år. På denne måten vil alle berørte parter få nok tid til å innrette seg etter ny lov, avslutter Endre Bendixen.

Les saken på nrk.no