HjemAktuelt– Nå må hjelpeapparatet vise vei til senteret!

– Nå må hjelpeapparatet vise vei til senteret!

12. mars 2020 stengte Norge ned. Det samme gjorde Stine Sofie Senteret. Vi har tatt en prat med daglig leder Kristin Stokke, som forteller om en periode med bekymringer for de voldsutsatte barna.


– Jeg må innrømme at jeg ble litt stresset da landet stengte. Først og fremst på vegne av barna og familiene som skulle vært på senteret i de ukene vi holdt stengt, men også for de barna som lever i utrygge hjem og nå måtte være hjemme fra skole og barnehage hele dagen.

Stengt i 13 uker

Det ble fort klart at senteret måtte stenge samtidig som resten av landet. Myndighetenes anbefalinger om smittevern, reisebegrensninger og samling av mennesker, gjorde det umulig å holde åpent.

– Avgjørelsen var trist, men en selvfølge i den situasjonen. Vi sendte hjem deltakerne som allerede var her, og startet arbeidet med å avlyse familier som skulle komme i de påfølgende ukene. Vi visste jo ikke hvor lenge dette ville vare, så det var en ganske uoversiktlig situasjon, forteller Stokke.

Bidro til Mental Helses chat

Stine Sofies Stiftelse satte rask krisestab, og et av punktene på agendaen var hvordan arbeidssituasjonen til de ansatte på senteret ville bli i tiden som lå foran oss.

– Gjennom den første helga var jeg redd vi måtte permittere, men allerede første uka kom vi i kontakt med Mental Helse. Deres chat sidetmedord.no eksploderte nærmest da landet stengte, og de måtte øke bemanningen. De tolv familiekontaktene på Stine Sofie Senteret har relevant erfaring og kunnskap, og gikk derfor rett inn i turnus hos Mental Helse.

Stokke forteller at de som jobber på driftssiden, brukte ukene på forfallent arbeid og oppussing. Det gjorde at nesten alle kunne holdes i arbeid under hele nedstengningen.

– Men Team Trivsel, som vi kaller dem, bidro også til å gi et friminutt for barn som trengte det under koronaperioden. Lokalene våre stod tomme, og vi kontaktet barnevernstjenesten i regionen. Det medførte at vi i en periode hadde flere barn på besøk her noen timer hver dag. De fikk være med på både hagearbeid, stell av dyr, lek og moro.

Fra mange søknader til bekymring

– Bare én måned før nedstengingen snakket vi om hvordan vi skulle unngå ventelister. Det kom inn mange søknader, og vi la strategier for blant annet testing av større grupper. Så stoppet plutselig alt opp, og det ble dørgende stille, forteller Stokke.

Hun forteller at bekymringen for hvordan situasjonen var ute i kommunene, raskt kom krypende.

– Hvordan hadde barna det hjemme, og hvor mye kontakt var det nå mellom hjelpeapparatet og de voldsutsatte barna? Vi var bekymret for hvordan de hadde det, og fant ut at den beste måten å finne ut av det på, var å spørre!

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til alle tidligere deltakere på Stine Sofie Senteret, samt de familiene som stod på venteliste på grunn av koronasteningen. Målet var å finne ut hvordan krisen og koronatiltakene påvirket tilbudet fra hjelpeapparatet.

Hjelp, hvor ble du av?

– Resultatene var nedslående, men dessverre ikke overraskende. 6 av 10 var lite tilfredse med oppfølgingen fra hjelpeapparatet, og hele 7 av 10 føler seg glemt av hjelpeapparatet. Hjelpen og rettighetene forsvant under koronakrisen, slår Stokke fast.

«All behandling på BUP har stoppet, alle møter med skole og PPT har stoppet, lærer og assistent på skole er sykemeldt, barnevern har sendt to mail om hvordan det går, men får ikke noe respons når vi svarer.»

– Barns beste skal være et grunnleggende hensyn – også når ei krise rammer landet. Med utgangspunkt i rapporten stilte vi noen krav til myndighetene. Begrensninger i eksisterende hjelpetiltak for voldsutsatte barn skal alltid inneholde en barnets-beste-vurdering, og alle tjenester skal pålegges å utarbeide beredskapsplaner for når krisen rammer. Det er ingen grunn til å vente på neste krise – i alle fall ikke når vi fremdeles står midt i koronakrisen, sier Stokke.

Les hele rapporten her!

Hjelpeapparatet må vise vei til senteret

Når vi snakker med senterets daglige leder, viser kalenderen september. Senteret har åpnet igjen, men samtidig har smitten tatt seg opp flere steder i landet.

– Det er godt å igjen ha barna og familiene her. Det har vært tomt uten barn, lek og latter. Her skal det ikke være stille! I løpet av de 13 ukene vi holdt stengt, måtte vi avlyse oppholdet til 80 familier. Nå har de fleste fått tildelt ny uke.

Hun forteller at mange har venta på telefonen, og er glad for å få komme. De føler seg trygge!

– Vi skal gjøre alt vi kan for å fortsatt holde senteret åpent, og har lagt til rette for godt smittevern. Med litt færre deltakere og litt flere ansatte på jobb, så tror vi det skal gå fint. Men vi må holde ei stram linje. Det skal ikke mer enn en liten forkjølelse til før vi sender familier hjem, og vi er ekstra oppmerksomme på deltakere fra kommuner med mye smitte. Sånn må det være nå!

– Søknadsmengden tar seg gradvis opp igjen, men vi håper hjelpeapparatet nå er ekstra oppmerksomme på familier som kunne hatt nytte av et opphold på Stine Sofie Senteret, og viser dem veien hit, oppfordrer Stokke.

Les også

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt tilbud til barn og unge som har opplevd vold eller overgrep. Hos oss kan man leke, lære og mestre i trygge omgivelser, sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. Vi tar imot barn og unge fra hele landet. Reise og opphold er gratis.

Finn ut mer om Stine Sofie Senteret