HjemAktueltMøt oss på Arendalsuka

Møt oss på Arendalsuka

Gjennom ulike arrangementer, håper vi å opplyse, debattere og sette dagsorden under Arendalsuka. Bli med på våre arrangementer og møt våre fagpersoner på stand. 

Møt oss på Arendalsuka

Hva gjør techgigantene med nettovergrep

Stadig flere barn og unge eksponeres for seksualisert innhold og utsettes for nettovergrep. Er det Tech-aktørene som må ta hovedansvaret? Og hvilket ansvar kan de ta? Må myndighetene gripe sterkere inn og innføre strengere reguleringer som også begrenser barn og unges ytringsfrihet? Hvor mye kan løses med å trene barn og unge enda mer på digital dømmekraft framover og intensivere etterforskningen fra politiet?

Medarrangør: Barnevakten og NKVTS
Dato: tirsdag 13. august
Kl: 1530 – 1630
Sted: Hjerteklang, Kulturkammeret

Se mer informasjon om arrangementet på Facebook her.

Se mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no.

Gjør noe med det

Vi vet at utfordringer i barndommen er en ledende årsak til uhelse i samfunnet. Barn som utsettes for traumer og omsorgssvikt blir syke voksne. 

Nå setter vi betydningen av en trygg barndom på dagsorden. Samfunnet må ta steget videre fra at kunnskapen i stor grad benyttes av spesielt interesserte, til at den blir «allemannseie».

Derfor inviterer vi sentrale myndigheter og politikere til å si noe om hva de vil gjøre med kunnskapen vi har, og som i dag er omfattende:

Velkommen til en opplysende samtale med viktige aktører og politikere som kan bidra til å endre systemet.

Medarrangør: Barns Beste
Dato: torsdag 15. august
Kl: 1000 – 11 000
Sted: Torvgaten 7 (Impact Hub) – Bærekraftshuset

Se mer informasjon om arrangementet på Facebook her.

Ser mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no.

Barns rettssikkerhet ofres

Vi er svært bekymret for rettssikkerheten til de barna som ikke får fortelle sin historie på Statens barnehus, hverken i straffesaker eller sivile saker. Barna møter mange barrierer underveis i slike saker som hindrer dem, eller tar fra dem muligheten, til å fortelle. Vi er også bekymret for at rettssystemet i for stor grad er tilrettelagt for de voksne – barnas fortellinger blir forstått og fortolket som om det var voksne som fortalte.

På Arendalsuka spør vi i Stine Sofies Stiftelse hva som kan gjøres for å styrke barnas troverdighet og rettssikkerhet. Hvordan må vi møte barna og deres egne vitnemål om opplevd vold eller overgrep? Hvordan kan vi få til bedre løsninger? Og hvilken rolle kan Statens Barnehus ha i fremtiden?

Medarrangør: Wikborg Rein
Dato: torsdag 15. august
Kl: 1200 – 1245 (ca)
Sted: Torvet 3 (Advokatfirmaet Tofte Hald)

Se mer informasjon om arrangementet på Facebook her.

Ser mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no.

Andre arrangementer

Du kan også møte mange av våre dyktige ansatte på andre ulike arrangementer under Arendalsuka. Søk oss opp i det fullstendige programmer her.

Stand Arendal sentrum

Under Arendalsuka finner du oss på stand nummer 107 i gågaten. Kom gjerne innom for en prat!

Stand Arendalsuka