HjemAktueltKrever mer og bedre varsling til ofre og etterlatte

Krever mer og bedre varsling til ofre og etterlatte

Vår nye undersøkelse viser store forskjeller ved varsling ved permisjoner eller prøveløslatelser. Derfor mener vi at regelverket truer rettssikkerheten til ofre og etterlatte, og krever endringer i dagens regelverk. 


Ny rapport om permisjon fra fengsel

Vi har undersøkt hvordan et utvalg fengsler praktiserer dagens regelverk for varsling om permisjoner og prøveløslatelse. Stiftelsen har gjennomgått tillatelser og vilkår gitt i en periode på tre måneder. 

– Vår gjennomgang viser stor variasjon i innholdet i varslene og vi mener dette er en direkte konsekvens av regelverket. For at ofre og etterlatte skal ha en reell mulighet til å forberede seg på å møte gjerningspersonen, må politikerne våkne, sier Endre L. Bendixen, jurist i Stine Sofies Stiftelse.

Gjennomgangen viser også at det er svært ulik praksis med hensyn til hvilken informasjon som gis om hvor gjerningspersonen skal oppholde seg i permisjonen. Det samme gjelder bruk av kontaktforbud. Konsekvensen er at pårørende får ulik informasjon etter hvilket fengsel gjerningspersonen gjennomfører straffen i.

«Tidligere i år ble jeg tipset om at gjerningsmannen postet innlegg på sosiale medier. Innleggene inneholdt også lokasjon og jeg oppdaget da at vedkommende oppholdt seg i kort avstand fra der vi bor.» –

Øyvind (59)
Liv og Mona delte modig sine historien fra scenen.


Krever mer og bedre varsling

Rapporten «Ditt verste mareritt er livet du lever» forteller også om konsekvensene for enkeltindivider som opplever mangelfull eller uteblivende varsling i situasjoner som har betydning for dem.

– På Stine Sofie Senteret og gjennom vår juridiske veiledningstjeneste, møter vi hvert år mange hundre barn utsatt for vold eller overgrep. De forteller om store belastninger som følger av at de plutselig treffer på personen som har utført alvorlige krenkelser mot en selv eller noen man står nær, understreker Bendixen.

«Jeg får derfor ingen varsler fra Kriminalomsorgen når min far er ute på permisjon, prøveløslatelse eller ved endt straffegjennomføring. Jeg vet aldri når eller hvor jeg kan møte på ham.»

Tuva (23)

– Vi mener dagens regler for hvilke situasjoner det skal varsles for, ikke er tilstrekkelig. Varslingsreglene må gjennomgås og endres for å gi bedre beskyttelse av ofre og etterlatte, sier Bendixen.

Rapporten ble overlevert regjeringen ved nestleder i justiskomitéen på Stortinget og justispolitisk talskvinne for Ap, Maria Aaserud-Svendsen, under Arendalsuka onsdag denne uken.

Les rapporten her