Foredrag og undervisning

For mange er vold og overgrep mot barn et vanskelig tema, der de opplever å ikke ha tilstrekkelig kunnskap og nok handlingskompetanse.

Stine Sofies Stiftelse tilbyr undervisning og foredrag for barn fra førskolealder, foreldre og fagpersoner. Vårt mål er at barna skal vite hva som er lov og hva som ikke er lov, og at alle voksne skal tørre å snakke med barn om vold og overgrep - samt melde fra dersom de er bekymret for et barn. Ada Sofie holder egne foredrag. De kan du også lese mer om på denne siden.

For barnehager og skoler

Det tilbys en tredelt pakkeløsning med foredrag og opplegg for barn, ansatte og foreldre. 

Les mer

Foredrag med Ada Sofie

Foredrag med Ada Sofie. Hør om hvordan hun fant mening med livet etter at hennes datter ble drept, eller om hennes sitt årelangt arbeid for å styrke barns rettssikkerhet.

Les mer

Skadelig seksuell atferd

Dette foredraget tar for seg skadelig seksuell atferd hos barn. Hvor går grensen og hva kan du gjøre.

Les mer

Psykisk vold mot barn

Dette foredraget tar for seg psykisk vold mot barn, og ser på hvor grensene går for når voksne skader barn psykisk

Les mer

Vold og overgrep mot barn

Dette foredraget tar for seg hva vold og seksuelle overgrep mot barn er, hva man skal se etter og hva man kan gjøre.

Les mer

Jeg vil vite

Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Der kan barn lære mer om hva som er lov og hva som ikke er lov, og voksne om hvordan de lettere kan snakke med barn om vold og overgrep.

Les mer om Jeg vil vite