HjemAktueltGlemmer vi det nyfødte barnet?

Glemmer vi det nyfødte barnet?

Kristin Håland er jordmor og har tatt i mot barn i 30 år. I dette leserinnlegget advarer hun mot å glemme det nyfødte barnet i debatten om fødetilbudet.


Jeg er jordmor. Jeg har tatt imot barn i mer enn 30 år. Det vakreste jeg vet er å se inn i barnets blikk rett etter fødselen. «Velkommen skal du være», pleier jeg å si til den lille. Men velkommen til hva, egentlig?

I 2022 har fødetilbudet i Norge vært et tilbakevendende tema. Nedlagte fødeavdelinger, manglende helsepersonell og mors psykiske helse har preget avisoverskriftene. Kvaliteten og tilgjengeligheten på fødetilbudet er en debatt vi må ta. Samtidig må vi ikke glemme det nyfødte barnet oppi ordutvekslingen. For det er barnet som til sist bærer konsekvensene av et dårlig fødetilbud.

Trygge foreldre gir trygge barn

Å bli født er nemlig en stor overgang for barnet. For første gang berøres det av menneskehender. Blir kledd. Lærer å puste. Tar til seg mat på egen hånd. Nye nervebaner dannes i hjernen i takt med nye erfaringer.

I hele dette 4. trimesteret dannes grunnlaget for livet videre. Da behøver barnet en mor eller far som er til stede, både fysisk og mentalt. Trygge og gode foreldre som får hjelpen og verktøyene han eller hun behøver. Det handler ikke bare om mat, bleieskift og søvn. Nærhet, sensitivitet og tilstedeværelse er også viktig.

I Stine Sofies Stiftelse er vi opptatt av at hele familien skal få en god start på det nye livet. Foreldre med overskudd til å håndtere krevende situasjoner. Foreldre som vet hvorfor et barn gråter, og kan gi trygg trøst. Foreldre som vet å be om hjelp hvis tiden som nybakt mor eller far blir ekstra utfordrende. Og vi håper at gratis hjelpemidler som Foreldresupport 116 123, 10smartetips.no og Stine Sofie Foreldrepakke kan være til hjelp og støtte underveis.

Et tilbud for et godt liv

Når et barn kommer til verden, fødes også nye foreldre. Og som jordmor er det ekstra nydelig å se den første kontakten mellom foreldre og barnet. Dette magiske øyeblikket kan røre meg til tårer.

Nyttårsønsket mitt er at ansvarlige politikere ønsker nyfødte velkommen med et godt fødetilbud. Et tilbud som legger til rette for at nybakte foreldrene kan bli best mulig foreldre, og dermed gir barnet de beste premissene for et godt liv.

«Velkommen skal du være». Hva ønskes barnet velkommen til? Det vet jeg egentlig aldri helt, men jeg håper at livsveien for både barnet og foreldrene blir best mulig.

Godt nytt år!

Kristin Håland
jordmor med Ph.d. og rådgiver Stine Sofies Stiftelse