Barnehager og skoler

Undervisning for barn:
Vi snakker med førskolebarn og skoleelever. Temaet er vold og overgrep, hva som er lov og ikke lov at voksne gjør med barn, om hvordan hemmeligheter er forskjellig, og hvem en kan si ifra til. Vi snakker også om kropp og seksualitet, for å hjelpe barna til å skille sunn seksualitet fra seksuelle overgrep, samt at de har et språk å fortelle med hvis de opplever krenkelser. Barna lærer at det aldri er deres skyld om noe vondt skjer.

Foredrag for ansatte: Modig, kompromissløs og alltid på barnas side
Foredraget tar for seg hva vold og seksuelle overgrep mot barn er, konsekvensene i et livsløpsperspektiv og hva man skal se etter. Som deltaker vil du også bli presentert for konkrete måter å samtale med barn på, både i et forebyggende og avdekkende perspektiv.

Foredrag er tilpasset barnehager, skoler og SFO, skolehelsetjenesten, barnevern m.fl.


Foredrag for foresatte: Modig, kompromissløs og alltid på barnas side
For at vi som samfunn skal klare å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, må foresatte også involveres. Foredraget tar for seg hva vold og seksuelle overgrep mot barn er, og konsekvensene i et livsløpsperspektiv. Foresattes avvergeplikt og ansattes plikt til melde ifra blir også gjennomgått. Vi har alle et ansvar når det kommer til forebygging og avdekking, ansatte så vel som foresatte.


Kommunepakken

Stiftelsen tilbyr en pakke som hever kompetansen på vold og overgrep i alle ledd: Barna, foreldrene og barnehageansatte. Da besøker vi alle barnehagene i din kommune, samt holder foredrag for alle barnehageansatte og foreldrene. Tematikken vold og overgrep blir ofte sett på som vanskelig å prate om. Derfor må vi bryte ned tabuet og gjøre det like normalt å prate med barn om vold og overgrep som det er normalt å lære dem at narkotika er ulovlig.

Barna:
Vi snakker med de eldste barna i barnehagen. Ved å forklare barna hva som er ulovlig, hva en voksen har lov og ikke lov til å gjøre mot et barn, lære dem hva sex er, hvem de kan si ifra til og fortelle dem om gode og dårlige hemmeligheter, gjør vi barna kompetente til å si ifra dersom de opplever noe ulovlig. Enten det er vold, seksuelle overgrep eller annet.

Barnehageansatte:
Vi lærer de ansatte om hva de kan se etter og hvordan de kan melde ifra - og viktigheten av det. Vi bygger også opp de ansattes viktige og trygge omsorgsrolle ovenfor barnet. Det gis tips og ideer for hvordan man kan håndtere foreldre, og hvordan man kan ta forhåndsregler.

Foreldre:
Vi gir dem fakta, samtidig som vi forklarer dem at dersom en ansatt i barnehagen melder fra ved mistanke, så gjøres fordi de ansatte bryr seg om barnet. Vi snakker også med foreldrene om hvordan de kan være med å avdekke vold og overgrep. For barnets beste må alle de som er involvert i barnets liv dra i samme retning.

Kontakt oss

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.