For barnehager og skoler


Det tilbys en tredelt pakkeløsning med foredrag og opplegg for barn, ansatte og foreldre.


Opplegg for barna:

Vi tilbyr en alderstilpasset og elevsentrert samling med førskolebarn og skoleelever. Temaet er vold og overgrep, hva som er lov og ikke lov at voksne gjør med barn, om hvordan hemmeligheter er forskjellig, og hvem en kan si ifra til. Vi snakker også om kropp og seksualitet, for å hjelpe barna til å skille sunn seksualitet fra seksuelle overgrep, sånn at de har et språk å fortelle med hvis de opplever krenkelser. Barna lærer at det aldri er deres skyld om noe vondt skjer.

Varighet: ca 30 min.


For ansatte:

Gjennom foredraget Det handler om omtanke, ikke mistanke lærer de ansatte hva de kan se etter og hvordan de kan melde ifra - og viktigheten av det. Vi bygger også opp de ansattes viktige og trygge omsorgsrolle ovenfor barnet. Det gis tips og ideer for hvordan man kan håndtere foreldre, og hvordan man kan ta forhåndsregler.


For foreldre:

Vi gir dem fakta, samtidig som vi forklarer dem at dersom en ansatt i barnehagen melder fra ved mistanke, så gjøres fordi de ansatte bryr seg om barnet. Vi snakker også med foreldrene om hvordan de kan være med å avdekke vold og overgrep. For barnets beste må alle de som er involvert i barnets liv dra i samme retning.

Målgruppe: Dette tredelte opplegget kan leveres til enkeltbarnehager/skoler, flere barnehager/skoler sammen eller hele kommunen.

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.