Livsløpsperspektivet

«(...) childhood trauma has broad effects on adult functioning—ranging from psychiatric status to financial and educational functioning—and these could not simply be attributed to preexisting psychiatric vulnerability or other adversities and hardships in the child’s developmental context.»

(Copeland et al., 2018, s. 7-8, Journal of the American Medical Association)


Tiden leger ikke alle sår. En barndom preget av vold og overgrep kan bli utgangspunktet for et liv med nye krenkelser og voldshendelser, mobbing og ensomhet. Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Forskning viser at mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, har flere fysiske og psykiske utfordringer i barne-, ungdoms- og voksenlivet.


Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er nødvendig for å sikre en helhetlig og god forebygging, at saker avdekkes og at de som utsettes ivaretas. Derfor utvikler Stine Sofies Stiftelse tiltak i et livsløpsperspektiv.


Rapporten Vold og overgrep i et livsløpsperspektiv

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.