HjemAktueltBli med på nasjonal erfaringskonferanse 5. – 6. juni 2024

Bli med på nasjonal erfaringskonferanse 5. – 6. juni 2024

Har du et særskilt ansvar for å ta i bruk Stine Sofie Foreldrepakke på din arbeidsplass? Vi inviterer alle ressurspersoner til en egen erfaringskonferanse 5. – 6. juni 2024 på Fevik Strand Hotel i Grimstad.

Vi inviterer deg til faglig påfyll og deling av dine erfaringer med bruk av Stine Sofie Foreldrepakke!

Å jobbe på en ny måte på en arbeidsplass tar tid. Det krever forankring, ressurser og iblant en stor porsjon tålmodighet. Av og til må du kanskje justerer eksisterende rutiner. Andre ganger må du gjerne lage en helt ny prosedyre. Og ikke minst må du øve – øve – øve.

Delta på nasjonal erfaringskonferanse og få ny kunnskap av fagpersoner, del erfaringer med andre og bli inspirert til hvordan du kan bruke Stine Sofie Foreldrepakke fullt ut på din arbeidsplass.

På konferansen kommer bl.a. ledende fageksperter innen temaene sped- og småbarn i risiko, screening for fødselsdepresjon samt Kripos. I tillegg har selvsagt videreutvikling og erfaringsdeling av Stine Sofie Foreldrepakke egne programposter underveis.

Som deltaker får du to dager med


Ved bestilling påløper

Det er begrenset antall plasser tilgjengelig.

PS: Er du medlem i Norsk Sykepleierforbund, NSF?
Husk å søke om støtte til kurs på deres hjemmeside.

Reiser dere flere sammen?
Ta kontakt på post@stinesofiesstiftelse.no for å få en god overnattingsløsning.

Hva innebærer det å være ressursperson?

Vi ønsker at Stine Sofie Foreldrepakke skal være tilgjengelig og brukervennlig for kommende og nybakte foreldre. Til denne oppgaven trenger vi gode ambassadører. Derfor ønsker vi å ressurspersoner i hver kommune og på sykehusene. 


Å være en ressursperson betyr at du må

Det er fint om ressurspersonene har ulik bakgrunn; for eksempel jordmor, helsesykepleier, barnepleier eller barnesykepleier.


Vi tilbyr følgende til ressurspersoner:

Foredragsholdere

Kåre Svang

Kåre Svang er fagspesialist og etterforskningsleder i Kripos.

Kåre har jobbet med etterforskning av alvorlig vold/drap mot barn i mer en 20 år. Han bistår landets politidistrikter i denne type saker og har utviklet et spesialistprogram for å heve politiets kunnskap og forståelse av etterforskning rundt alvorlig vold mot barn. I tillegg har han arbeidet med barneavdelinger på sykehuset i Norge og satt fokus på avdekking og forebyggende arbeid hos helsestasjoner, barnevern, barnehager og tannhelse. 

«Disse er alle i målgruppen jeg benevner som ‘dere vet ikke hvor viktige dere er’,» sier han. 

I foredraget forteller han hvorfor den informasjonen du mest sannsynlig besitter kan være avgjørende i etterforskningsarbeidet. 

Mette Sund Sjøvold

Mette Sund Sjøvold, psykologspesialist. 

Mette har hele sin yrkeskarriere jobbet med barn og familier – blant annet i BUP, PPT og som kommunepsykolog. I nesten 20 år jobbet hun med Aline spedbarnsenter og var leder for psykologene ved senteret. Hun jobbet etter det i flere år ved Alternativ til Vold, både med de som utøver vold, og barn og partnere utsatt for vold. 

Sammen med kollega, Kristin G. Furuholmen har hun skrevet boken De minste barnas stemme – sped – og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt, som ble utgitt i 2015 ,ed en oppdatert versjon i 2020. 

Kristin G. Furuholmen

Kristin G. Furuholmen, psykologspesialit med fordypning i barne- og ungdomspsykologi.

Kristin har i likhet med Mette spisskompetanse på sped- og småbarn og deres familier. Hun jobbet ved Aline med de minste barna siden tidlig på totusentallet, og har siden 2017 vært leder for psykologene i avdeling akutt og korttid i barne- og familieetaten i Oslo. Fra 2020 ble hun sjefspsykolog i samme virksomhet og er nå i tillegg leder for Tverrfaglig helsekartlegging – THK i Oslo. 

Ellen Solstad Olavsen

Ellen Solstad Olavsen, spesialrådgiver i RBUP. 

Ellen er doktorgradstipendiat i Mamma Mia-studien, og spesialrådgiver i seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun jobber med implementering og tjenestestøtte samt undervisning, og er blant annet ansvarlig for Edinburgh-metoden og opplæringsprogrammet «Tidlig inn.» 

På Nasjonal Erfaringskonferanse 2024 vil du høre med om hvordan ivareta ikke-fødende foreldre på helsestasjonen.