En flott villa til flotte barn

For få dager siden ble det offentliggjort at Stine Sofies Stiftelse har kjøpt den 21 mål store eiendommen etter avdøde Andreas Ove Ugland ved Kaldvell i Lillesand. Styreleder Audun Myhre forklarer her hvorfor vi kjøpte eiendommen.

I 2016 åpnet verdens første kurs- og mestringssenter for vold- og overgrepsutsatte barn i Grimstad. Grunnet stor pågang har det lenge vært nedfelt en ambisjon om at vi skal utvide kapasiteten.

Vi har derfor lett etter en eiendom nær vårt senter i Grimstad. Men det følger strenge krav til vår type virksomhet. Noen av våre besøkende er de aller mest sårbare i landet. De er på flukt fra en oppsøkende voldsutøver og lever på skjult adresse. Andre er generelt utrygge og må ha ekstra beskyttelse for å kunne falle til ro, og ta til seg læring, lek og utvikling. Enkelte har ikke sovet sammenhengende en hel natt på flere år – før de kommer til oss. Eiendommen måtte derfor helst ligge skjermet. Samtidig måtte den ligge tilgjengelig for transport, den måtte ha potensiale for utvidelse for å romme familiene og ha en akseptabel pris. Kaldvell var ideell. Etter sammenligninger med nybygg, nøye vurderinger av tilstandsrapport og kalkyler ble det besluttet av et enstemmig styre at vi skulle kjøpe eiendommen.

Vi er «super-heldige», som barna ville sagt det. Kvadratmeterprisen ble 17.465 kr. Snittprisen for eneboliger i Grimstad og Lillesand var i vår på kr 29.627. Vi fikk altså eiendommen 41 % billigere enn snittet. Det gjorde det lettere å handle, men ikke avgjørende.

17,5 millioner høres mye ut, men er det det? Redningsselskapets nye redningsskøyte redder folk i havsnød og koster 40 millioner. På Frysja i Oslo får du en leilighet på 132 m2 for samme sum. Tilbake i Lillesand selges tomter rundt Kaldvellfjorden, på under ett mål for 1,7 millioner. Vår tomt er på 21 mål. Det gjorde det enda lettere å handle, men fortsatt ikke avgjørende.

Stine Sofie Stiftelse har gode støttespillere i ryggen. Vi er ydmyke for tryggheten de representerer og svært takknemlige for hva vi får til sammen. Da vi kjøpte eiendommen i Grimstad donerte Ronald McDonald´s barnefond fem nye bygg med 15 boenheter. De tok samtidig på seg 20 års vedlikehold av boenhetene. Barna fortjener å bo flott, som de sa. Gjensidigestiftelsen hjalp oss med å realisere Kompetansesenteret. Et helt nytt bygg som huser familiekontaktene som ivaretar barna, jordmødre, psykologer, jurister og forskere. På senteret får familiene lære om hvordan de skal mestre livet etter vold og overgrep. Grieg Foundation donerte opparbeidelsen av tomt og hage, til de vakre omgivelsene vi har i dag. Tusenvis av givere og faddere har sørget for små og store investeringer, og staten for drift. Tryggheten i denne spleisen, med alle disse støttespillerne i ryggen, av stort og smått, helt ned til barnerettsfaddere og kalenderkjøpere gjorde det mulig for oss å handle. Likevel er det andre tall som var avgjørende. De bør gjøre noen og enhver oppbrakt.

Antall barn som utsettes for vold og overgrep i Norge er svimlende. 1 av 5 barn er utsatt for vold. Kjenn litt på disse tallene: Tar du en skoleklasse på 20 elever vil 4 av dem være utsatt for vold. Én av elevene, 1 av 20, er utsatt for grov vold eller overgrep. Totalt sier statistikken at 220.000 barn mellom 0-18 år har vært utsatt (2019). Nyere studier fra NKVTS viser at antallet voldsutsatte barn har økt under koronaen. Bare 500 av disse barna får komme til Stine Sofie Senteret hvert år. Det er kun 0,5 prosent av det totale antallet. På Stine Sofie Senteret får vi stadig flere søknader og lengre ventelister. DET var avgjørende for vårt kjøp! En barndom er kort. Vi måtte handle nå. Vi jobber nå for å doble antallet til over 1000 barn i året.

På Stine Sofie Senteret får barn leke med hverandre og trygge voksne. Her får barna gå i studio og lage musikk, morsomme videoer, tegne, trygt sitte i armkroken og lese. Her får de venner. Tillit til voksne gjenoppbygges. Vi kan ikke beskrive den selvfølelsen barna tilegner seg når de møter andre barn som har opplevd det samme. At misbruket de sammen bærer på ikke er synlig fra utsiden. At de ikke trenger å gjemme seg med erfaringene sine, men kan brette ut hele seg, i alt de er, fra topp til tå.

Dette er hva generalsekretær Ada Sofie Austegard og stiftelsen jobber for hver eneste dag. Barna blir møtt med vakre omgivelser, slik det kjente Modum Bad møter voksne i vanskeligheter. Det virker beroligende og helende. De som ikke har sovet en hel natt på flere år får endelig sove.

Familier og barn forteller at vi endrer livet deres. Vi ser det også selv. Min forklaring ligger hos jenta som kom til senteret en vårdag for ett år siden. Bare 13 år gammel, med rufsete hår, og utsatt for de groveste seksuelle overgrep. Her sto den spede kroppen i foajeen. Hun tittet seg rundt og sa forsiktig – nærmest til seg selv:

- Er alt dette til sånne som meg?

Det er luksusen vi gir dem. En start for å bygge selvfølelsen.