Stopp filmingen av barn og unge i idretten!

Idrettsforbundet planlegger omfattende filming og strømming av idrett for barn over 13 år. Vet du hvilke konsekvenser dette kan få for dine barn? Det kan blant annet gi mobbere og overgripere en ny arena. Derfor roper nå Stine Sofies Stiftelse varsku!

Vi oppfordrer Norges idrettsforbund til å stoppe disse planene og forby filming av breddeidrett for barn og unge under 18 år!


Bli med i kampen MOT filming av barn og unge i idretten.


Skriv under på oppropet her:

Stopp filming av barn og unge i idretten

Opplysninger og underskrifter benyttes kun til dette formålet og slettes deretter.


Hvorfor er dette viktig?

  • Mobbemateriale. NIFs profesjonelle filming fra idrettsarenaen betyr at forbundet tilbyr profesjonelt filmet mobbemateriale. Exposed-kontoer er anonyme nettkontoer som brukes for å mobbe og seksualisere navngitte barn og unge i idrett, skole og nabolag. Kripos har oppdaget en stor og bekymringsfull økning av slike kontoer. NIF tilbyr mobberne å sitte i fred og ta opp «kløna» og «tjukken» fra skjermen. De kan legge på tekst og dele fritt. Bildene blir lagret, spredd og kan bli ledd av for alltid. Ifølge Barn og medier 2020 mobbes over 1 av 4 barn på nett. Idrettsforbundets planer vil forenkle tilgang til «råvarene», og snart kan det være ditt barn som rammes. Risiko for å bli mobbet er ikke god nok grunn, ifølge NIF.
  • Vil ikke filmes og legges ut på nett. Mange unge ønsker ikke å bli filmet og lagt ut på internett. De vet mye bedre enn oss voksne hvilken risiko det gir for å bli latterliggjort på sosiale medier. Det er ikke god nok grunn, ifølge NIF.
  • Jaktmarker for overgripere. Det vil sitte kriminelle overgripere som jakter på noen å misbruke. De ser etter barn og ungdommer som er usikre i kroppsspråket og som vil åpne seg med noen snille ord, snart en snap og senere et tilbud om noen kroner for å kle av seg. Det skjer allerede. I 2020 hadde nesten halvparten av norsk barn mellom 13 og 18 år blitt spurt om de kan kle av seg foran kamera. 42 prosent av ukjente. Nå blir det enda enklere å finne dem, og det kan bli ditt barn. Det er ikke god nok grunn, ifølge NIF.
  • På flukt fra voldspersoner. Så skal vi nevne barn i idretten som av alvorlige årsaker ikke kan bli filmet. Dette er familier som forsøker å leve i fred, og få fri fra frykt etter vold eller overgrep. Noen er beskyttet av besøksforbud, andre har også voldsalarm, eller lever på hemmelig adresse. Noen har fått ny identitet. Med nye navn og nye adresser er de i dekning fra å bli utsatt for vold av noen som ikke lar seg stoppe. De må ikke bli «sett»! Det er god nok grunn, sier NIF, som ikke skjønner hvilket sikkerhetsregime disse lever under, og ikke vil få vite hvilke barn det gjelder, og heller aldri vil kunne hindre det.


Det er mulig å reservere seg,
men så enkelt er det ikke. Si at en familie flytter til en kommune der det filmes. Så vil barnet spille fotball og plutselig opphører filmingen.


Kan noen forestille seg
det presset de unge og familien vil få fra klubb og andre foreldre, som har lokalt næringsliv, kommune og forbund i ryggen? «Så dere vil ikke filmes? Hvorfor ikke? Det er jo bare gøy! Tenk på klubben!»


Stine Sofies Stiftelse kjemper kompromissløst på barnas side for å stoppe filmingen!


Bli med du også!! Skriv under på oppropet her:

Stopp filming av barn og unge i idretten

Opplysninger om underskrifter benyttes kun til dette formålet og slettes deretter