12,8 millioner fra Gjensidigestiftelsen!

Våren 2017 inngikk de to stiftelsene et samarbeid som skulle gi store nasjonale løft i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep. Tre år senere er resultatene så gode at samarbeidet utvides og nye tiltak utvikles.

Ada Sofie Austegard og John Are B. Jonassen

Gjennom Livsløpsprogrammet er Stine Sofie Foreldrepakke allerede satt i drift. Tilsvarende pakke for barnehageansatte piloteres, mens hverdagspakka for kommunene er under utvikling.

– Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen har gitt oss muligheten til et stort løft for de volds- og overgrepsutsatte barna. At de nå går inn med ytterligere midler for å styrke forskningsbiten og starte arbeidet med et folkeopplysningsprosjekt, er helt fantastisk, forteller Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.Skal evaluere effekten

John Are B. Jonassen, leder for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse, forteller at arbeidet med de tre tiltakene har identifisert et stort potensial for økt aktivitet og kunnskapsuthenting.

– Resultatene har vært over all forventning, og tiltakene er godt mottatt i fagmiljøene På lang sikt skal vi selvsagt evaluere den samlede effekten tiltakene har på samfunnsnivå, men nå er det viktig å hente ut kunnskap og evaluere underveis i de ulike tiltakene.

Stine Sofie Foreldrepakke er det tiltaket som er kommet lengst. Informasjonsprogrammet piloteres samtidig som det driftes i full skala på helsestasjoner og sykehus.

– Økte midler gjør både at vi kan møte den store etterspørselen, og implementere en god struktur for evaluering og forskning. Det samme gjelder for Stine Sofie Barnehagepakke, forklarer Jonassen, som understreker viktigheten av å samarbeide med solide forskningsmiljøer.Nytt folkeopplysningsprosjekt

De tre pakkene i Livsløpsprogrammet har ulike fagprofesjoner som målgruppe. Nå gir samarbeidet mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse også mulighet til å rette seg mot befolkningen forøvrig.

– Vi vet at det er knyttet mye skam og tabuer knyttet til vold og overgrep mot barn, samtidig som både fagfolk og folk forøvrig opplever tematikken som ubehagelig å snakke om. Derfor er det viktig å både jobbe med å heve kunnskapen og endre holdningene i befolkningen, sier Jonassen.

Gjensidigestiftelsen finansierer et forprosjekt for å kunne utrede og utforme en plan for gjennomføring av et større folkeopplysningsprosjekt.

– Folkeopplysning er langsiktig arbeid, ikke små og avgrensede kampanjer. Derfor skal vi nå bruke litt tid på å lage et konsept som skal gjennomføres de neste fem til ti årene. Det hadde ikke vært mulig uten Gjensidigestiftelsen på laget.Betydelig i norsk sammenheng

- Stine Sofies Stiftelse har vist stor faglig dyktighet og engasjement, og deres bidrag for barn som utsettes for vold og overgrep er betydelig i norsk sammenheng, sier Ingrid Tollånes, leder for Samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen.

– Derfor er vi glade for å forsterke prosjektene som allerede er i gang, og rede grunnen for hvordan vi kan få formidlet denne kunnskapen enda bredere