Inga Marte Thorkildsen til Stine Sofies Stiftelse: - Vil bidra til å redde liv

Tidligere politiker, byråd og statsråd, Inga Marte Thorkildsen, blir rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. – Med hennes kunnskap og engasjement kan vi skape livsviktige endringer, uttaler Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

I august starter Inga Marte Thorkildsen som rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. Privat

Inga Marte Thorkildsen er tidligere statsråd, nestleder i SV, stortingspolitiker og byråd for oppvekst og kunnskap.

- Jeg er svært motivert for å bli en del av Stine Sofies Stiftelse. Organisasjonen arbeider med et av verdens viktigste temaer: Å gi barn en oppvekst fri for vold og seksuelle overgrep, uttaler Inga Marte Thorkildsen.

Thorkildsen har vært engasjert i denne tematikken i over 25 år, og har erfaring både fra politikken, faglig og som pårørende til flere mennesker som ikke har hatt egen familie til å hjelpe dem.

-Vi i Stine Sofie Stiftelse har store ambisjoner for å utvikle arbeidet vårt, hjelpe enda flere og sørge for at barn utsatt for vold og overgrep blir sett og hørt i samfunnet vårt. Med Inga Martes kunnskap og engasjement kan vi skape livsviktige endringer, uttaler Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Underkommunisert samfunnsproblem

Stiftelsen teller i dag 60 ansatte og har en rekke landsdekkende tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og styrke deres rettigheter. Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for å ivareta voldsusatte barn. Senteret er unikt i verden og har siden oppstarten i 2016, tatt imot mer enn 2500 voldsutsatte barn.

-Forskning viser at i gjennomsnitt to i hver skoleklasse har erfaringer med vold eller overgrep. Konsekvensene bærer man med seg hele livet. Det er et stort og underkommunisert samfunnsproblem der innsatsen må økes, mener generalsekretæren.

Livsviktige endringer

-Jeg er utålmodig. Vi kan og beskytte og hjelpe barn bedre enn vi gjør i dag! Stine Sofies Stiftelse kombinerer helt konkret innsats for barn og familier gjennom Stine Sofie Senteret, Stine Sofie Foreldrepakke og annet arbeid, samtidig som de er utålmodige pådrivere for livsviktige endringer innen lovverk og hjelpesystemer. I tillegg har de satt i gang store og viktige forskningsprosjekter som kan endre livene til folk på lengre sikt. Å bidra til at stiftelsen får større gjennomslag i Norge, er å bidra til å redde liv, mener Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen starter i Stine Sofies Stiftelse i august. Til høsten utgir hun sin andre bok, denne gangen om manglende traumeforståelse i velferdsstaten, om hvordan barn sviktes på nytt og på nytt, men også hva som kan gjøres for å endre dette. Boka er en oppfølger av podkasten "Barndommen varer i generasjoner", som nå har 70 000 avspillinger, og boka "Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter".

FAKTA OM STINE SOFIES STIFTELSE

Stine Sofies Stiftelse ble etablert etter at Stine Sofie og Lena ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i 2000. Det er en nasjonal og ideell organisasjon som arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og for å styrke deres rettigheter. Stine Sofie Senteret er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Senteret tar årlig imot 500 barn og unge fra hele landet. Stine Sofies Stiftelse har i dag 60 ansatte og holder til i Grimstad.