Over 4000 samtaler med slitne foreldre

1. mars åpnet Foreldresupport 116 123 – en døgnåpen chat og telefon for de som trenger litt hjelp når foreldrerollen blir for krevende. Nå blir prøveprosjektet permanent!

– Vi visste at behovet var der, og derfor har det vært ekstra godt å kunne være der for alle de

foreldrene som har trengt noen å snakke med. Det er krevende å være foreldre, men det viser styrke å be om hjelp når det blir vanskelig. De som tar kontakt har ulike utfordringer. Vi veileder ofte rundt søvn, gråt og stress, men noen har også tanker om å skade sitt eget barn, forteller prosjektleder Sigrid Øyen Mull.

Foreldresupport er organisert som en del av Mental Helse Hjelpetelefonen, og kom på plass gjennom et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, som sammen med andre fagfolk har stått for opplæringen av de som svarer på telefonen og chatten.

Tone Emilie og Sigrid

– Samarbeidet har vært viktig for prosjektet. Gjennom arbeidet med Stine Sofie Foreldrepakke har stiftelsen møtt og snakket med mange foreldre som har savnet et sted å h

envende seg når offentlige kontorer er stengt. Stiftelsen kjenner tematikken godt, og sørger for at våre ansatte har den kunnskapen og tryggheten de trenger, sier Øyen Mull.


Krevende småbarnsliv

Tone Emilie L. Spinnangr er prosjektleder for Stine Sofie Foreldrepakke – et informasjonsprogram som skal gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet.

– Vi vet at det kan være krevende med gråt, lite søvn og mye stress. Da er det viktig å gi blivende og nybakte foreldre støtte og verktøy til å håndtere krevende situasjoner. Det handler om å håndtere hverdagen, men det er også voldsforebyggende.

Den siste brikken i foreldrepakka kom på plass da Foreldresupport åpnet linjene i mars.

– Når du står i en krevende situasjon, så kan det være fint å kunne ta en telefon til en trygg voksen som kan hjelpe der og da. Det kan være nok til at du beholder roen når det blåser litt ekstra, sier Spinnangr, som selv er barnesykepleier og har møtt foreldre som har mistet kontrollen og skadet eget barn i affekt.


Fra prøveprosjekt til permanent tilbud

Foreldresupport fikk statlige midler til et prøveprosjekt i 2020, og så særlig behovet for tilbudet da koronasituasjonen endre hverdagen for mange familier.

– Vi fikk ekstra midler under koronakrisen. Både for å håndtere det ekstra trykket, men også for å gi et tilbud til alle foreldre, ikke bare de med de minste barna, forteller Øyen Mull.

Hun er glad for støtten fra politikerne. Nå gjøres prøveprosjektet permanent.

– Etter et drøyt halvår i drift, er det ingen tvil om at tilbudet er kommet for å bli. Vi har hatt over 4000 samtaler på telefon eller chat. I forslag til statsbudsjett for 2021 slår regjeringen fast at tilbudet skal fortsette i 2021. Vi forventer at midlene følger med.

Ta kontakt med Foreldresupport 116 123