Unik forskning starter denne våren:

ny studie om forebygging av vold mot de minste barna

Denne våren starter vi i Stine Sofies Stiftelse og Folkehelseinstituttet (FHI) Bergen et nytt forskningssamarbeid: Sammen skal vi undersøke om konkrete verktøy kan styrke blivende og nybakte foreldre i deres nye rolle. Helsestasjoner og sykehus i Vestland fylke inviteres til å bidra.

Stine Sofie Foreldrepakke er et gratis og universelt informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre med barn fra 0 til 2 år.

Stine Sofie Foreldrepakke brukes i viktige samtaler mellom helsepersonell og foreldre før, under og etter fødsel. Informasjonsprogrammet består av 10 smarte tips om vanlige situasjoner alle foreldre kan møte på. Målet er å gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet.

Stine Sofie Foreldrepakke er utviklet i samarbeid med helsepersonell, politi og foreldre, og skal hjelpe helsepersonell til å ta opp viktige temaer som allerede er nedfelt i retningslinjene for svangerskapsomsorgen, barselomsorgen og helsestasjonsprogrammet.

Bli med på informasjonsmøte i Bergen 19. april!

Jobber du på helsestasjon eller sykehus i Vestland fylke? Da kan din arbeidsplass bidra til denne unike forskningsstudien. Meld dere på informasjonsmøtet her for å vite hvordan dere kan delta eller kontakt Marit Burkeland-Lie (FHI)eller Jens Christoffer Skogen (FHI) for spørsmål.

Innledning ved Anna Luise Kirkengen, prof. Emerita, dr.med.spes. i allmennmedisin.

Hva innebærer studien?

Studien skal gjennomføres blant foreldre og helsepersonell, og vil i hovedsak undersøke

  • effekten av innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke hos deltagende foreldre, samt
  • implementering av informasjonsprogrammet på helsestasjoner/sykehusSlik gjennomføres undersøkelsen

  • Utgangspunktet er bruk av informasjonsprogrammet Stine Sofie Foreldrepakke.
  • Helsepersonell rekrutterer foreldre til studien i den første samtalen rundt uke 10.
  • Deretter følges foreldrene opp i samtaler frem mot fødsel, på sykehuset og i tiden etterpå.
  • Informasjonsprogrammet tar opp temaer som allerede er nedfelt i eksisterende retningslinjer. Samtalene gjennomføres derfor som en naturlig del av eksisterende rutiner og prosedyrer.
L
urer du på noe?

Vi forteller gjerne mer om forskningen og svarer på spørsmål. Kontakt Marit Burkeland-Lie (FHI) eller Jens Christoffer Skogen (FHI) om selve studien eller Tone Emilie Spinnangr (Stine Sofies Stiftelse) vedrørende Stine Sofie Foreldrepakke og 10 smarte tips.


Tusen takk for hjelpen!
Sammen jobber vi for å gi de minste barna og deres voksne en god start på det nye livet.