Bli med på ny og unik forskningsstudie!

Kan systematisk bruk av konkrete verktøy forebygge vold mot sped og småbarn? Helsestasjoner og sykehus i Vestland fylke samt i andre utvalgte kommuner inviteres til å delta i ny og unik forskningsstudie.Studien er en del av et forskningssamarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) Bergen og Stine Sofies Stiftelse. Den skal evaluere om informasjonsprogrammet Stine Sofie Foreldrepakke kan gjøre småbarnsforeldrene tryggere i deres nye rolle. Det er ikke gjort en tilsvarende effektstudie tidligere i Norge.

Hva skal studien undersøke?
Studien skal gjennomføres blant foreldre og helsepersonell, og vil i hovedsak undersøke effekten av

  • innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke hos blivende og nybakte småbarnsforeldre, samt
  • implementering/bruk av programmet på helsestasjoner/sykehus


Hør Tone Emilie i Stine Sofies Stiftelse forklare hva studien innebærer i denne filmen:


Se video fra informasjonsmøte i Bergen 19. april
Jobber du på helsestasjon eller sykehus i Vestland fylke eller har din arbeidsplass fått en egen invitasjon? Da kan dere bidra til denne unike forskningsstudien. I denne videoen fra informasjonsmøtet i Bergen 19. april finner du mer om forskningsprosjektet og hvorfor det er viktig:

  • «Å ha med seg voldserfaringer inn i foreldrerollen» v/ Anna Luise Kirkengen, prof. Emerita, dr.med.spes. i allmennmedisin.
  • «Hva er Stine Sofie Foreldrepakke?» v/Tone Emilie Spinnangr, Stine Sofies Stiftelse
  • «Evaluering av Stine Sofie Foreldrepakke, en forskningsstudie» v/Jens Christoffer Skogen og Marit Burkeland-Lie, Folkehelseinstituttet (FHI) Bergen
I videoen forteller også Sola Helsestasjon og Ålesund sykehus om deres erfaringer i å bruke av Stine Sofie Foreldrepakke. Presentasjonen fra møtet er tilgjengelig her.


Dette innebærer deltakelse for helsestasjonene:

  • Utgangspunktet er bruk av informasjonsprogrammet Stine Sofie Foreldrepakke.
  • Helsepersonell rekrutterer foreldre til studien i den første samtalen rundt uke 10.
  • Deretter følges foreldrene opp i samtaler frem mot fødsel, på sykehuset og i tiden etterpå.
  • Informasjonsprogrammet tar opp temaer som allerede er nedfelt i eksisterende retningslinjer. Samtalene gjennomføres derfor som en naturlig del av eksisterende rutiner og prosedyrer.
  • I tillegg vil helsepersonell bli spurt om hvordan de opplever å bruke informasjonsprogrammet i sitt voldsforebyggende arbeid.


Vil din arbeidsplass delta?

Følg lenken under for å sikre dere plass i studien:

Meld dere på her


Vi forteller gjerne mer om forskningen og svarer på dine spørsmål. Kontakt Marit Burkeland-Lie (FHI) eller Jens Christoffer Skogen (FHI) om selve studien eller Tone Emilie Spinnangr (Stine Sofies Stiftelse) vedrørende Stine Sofie Foreldrepakke og 10 smarte tips.


Tusen takk for hjelpen!
Sammen jobber vi for å gi de minste barna og deres voksne en god start på det nye livet.