HjemRåd og ressurserNettovergrep

Nettovergrep

Digital vold kalles ofte nettovergrep. Overgripere misbruker internett til å komme i kontakt med barn. Det kan føre til krenkelser på nettet og fysiske overgrep. Ofte er handlingene straffbare. 

  • Tegn på nettovergrep

    Personer som har vært utsatt for overgrep på nett, kan reagere forskjellig. Tegnene kan komme akutt eller gradvis. Bufdir lister […]