HjemRåd og ressurserLivsløpstankegang

Livsløpstankegang

Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Forskning viser at mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, har flere fysiske og psykiske utfordringer i barne-, ungdoms- og voksenlivet. 

«(…) childhood trauma has broad effects on adult functioning—ranging from psychiatric status to financial and educational functioning—and these could not simply be attributed to preexisting psychiatric vulnerability or other adversities and hardships in the child’s developmental context.»

(Copeland et al., 2018, s. 7-8, Journal of the American Medical Association)

Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er nødvendig for å sikre en helhetlig og god forebygging, at saker avdekkes og at de som utsettes ivaretas.

Derfor utvikler Stine Sofies Stiftelse tiltak i et livsløpsperspektiv. Under finner du rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv. Denne kunnskapsoppsummeringen danner grunnlaget for tiltakene som utvikles i Livsløpsprogrammet vårt: 

https://issuu.com/stinesofiesstiftelse0/docs/sss_innsiktsrapport-issuu_endeligve

Rapporten ble lansert i 2018, men kunnskapsoppsummeringen er fremdeles gjeldende i utvikling av nye tiltak.