Rapporter og utredninger til Stine Sofie Hverdagspakke


Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv

  Her finner du Stine Sofies Stiftelse sin kunnskapsoppsummering av fagfeltet fra 2018.  NOU 2017:12: Svikt og svik

   Her finner du Svikt og svik - rapporten til barnevoldsutvalget fra 2017.


   Rapport: "Hadde vi fått hjelp tidligere"

    Her finner du Barneombudet sin rapport "Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes"    Rapport: "Uten mål og mening"

     Her finner du Barneombudet sin rapport om spesialundervisning i skolen fra 2017.     Rapport: "Å eie sin egen historie"

     Her finner du rapport fra Barneombudets ekspertgruppe om samarbeid mellom tjenester.     Tilbake til Stine Sofie Hverdagspakke