Takk for at du deltok på vårt lunsjwebinar

Vi håper vårt lunsjwebinar var nyttig for deg og din barnehage.
Her finner du presentasjonen som ble holdt.


Ønsker du å vite mer om hva vi kan gjøre for din barnehage?

Eget opplæringsprogram for barnehager

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Målet med programmet er å styrke handlingskompetanse og trygge ansatte i rollen sin. Målet er en varig endring hos alle ansatte i barnehagen.

Lett å bruke og gir fort resultater

I 2024 kommer vi flere steder i landet - se hele oversikten her.

Opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke gjennomføres ved at

  • To i hver barnehage skal delta på tre opplæringssamlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar.
  • Mellom og etter samlingene (ca seks uker) skal disse to sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og at tematikken arbeides med systematisk over tid.
  • Barnehagene får undervisningsmateriell og verktøy, inkludert flip-over, som kan brukes i barnehagene

Meld på din barnehage


Foredrag fra Stine Sofies Stiftelse

I Stine Sofies Stiftelse tilbyr vi ulike foredrag for både barnehager og andre som jobber med barn. Vi har flere foredrag som kan passe for barnehager, se hele oversikten her.

Kontakt oss for et tilbud