Takk for at du deltok på vår faglunsj!

Vi håper vårt webinar var nyttig for deg og din arbeidsplass.
Her finner du presentasjonen og opptaket fra faglunsjen.


Ønsker du å vite mer om hva vi kan gjøre for din barnehage?


Foredrag fra Stine Sofies Stiftelse

I Stine Sofies Stiftelse tilbyr vi ulike foredrag for både barnehager og andre som jobber med barn. Vi har flere foredrag som kan passe for barnehager, se hele oversikten her.

Kontakt oss for et tilbud


Eget opplæringsprogram for barnehager

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Målet med programmet er å styrke handlingskompetanse og trygge ansatte i rollen sin. Målet er en varig endring hos alle ansatte i barnehagen.

Lett å bruke og gir fort resultater


Opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke gjennomføres ved at

  • To i hver barnehage skal delta på tre opplæringssamlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar.
  • Mellom og etter samlingene (ca seks uker) skal disse to sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og at tematikken arbeides med systematisk over tid.
  • Barnehagene får undervisningsmateriell og verktøy, inkludert flip-over, som kan brukes i barnehagene

Kontakt oss for mer informasjon