Takk for at du deltok på vår fagfrokost


Vi håper Digital fagfrokost: Hva er handlingskompetanse i vold mot barn? var nyttig for deg og din arbeidsplass.

Her finner du presentasjonen og opptaket fra dagens fagfrokost.

Vil du vite mer om hvordan barnehager og kommuner i din region kan jobbe sammen om avdekking av vold mot barn?

Les mer under eller send oss en e-post for å vite mer.

Ny rapport: Programmet gjør at flere får hjelp

Tredobling av barnevernsmeldinger i Bodø (NRK)

- En gavepakke til barna i Bodø

Lett å bruke og gir fort resultater

Dette er Stine Sofie Barnehagepakke


Om Stine Sofie Barnehagepakke

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

Målet med programmet er å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte. Det innebærer å styrke fem viktige elementer hos den enkelte ansatte. Disse er

  • egen kunnskap om vold og overgrep mot barn
  • personlige faktorer som mot og vilje til å handle
  • egen tro på systemet og at det nytter å melde fra ved bekymring
  • en organisasjonskultur hvor det er aksept for å drøfte og handle ved bekymring
  • eget verdisyn rundt barn som troverdige vitner for eget liv

Tre samlinger på seks måneder

Opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke skjer både i fysiske samlinger og på nett. To i hver barnehage skal delta på tre opplæringssamlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar. Mellom og etter samlingene er det disse to som skal sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og ser til at tematikken arbeides med systematisk over tid. Undervisningsmateriell er tilgjengelig for bruk i barnehagene.

Til nå har flere enn 800 barnehager gjennomført opplæringen. Høsten 2022 startet vi dessuten et samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) for å forske på langtidseffekten av opplæringen. Totalt 230 barnehager i Vestfold og Telemark samt Innlandet fylket deltar i studien som varer i tilsammen 18 måneder.