Takk for at du deltok på vår fagfrokost


Vi håper vår digitale fagfrokost om vold mot barn var nyttig for deg og din arbeidsplass.
Her finner du presentasjonen fra dagens fagfrokost.


Vil du vite mer om hvordan barnehager og kommuner i din region kan jobbe sammen om avdekking av vold mot barn?

Les mer under eller trykk på knappen

Vi kontakter deg!Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Målet med programmet er å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte.

Det innebærer å styrke fem viktige elementer hos den enkelte ansatte. Disse er

  • egen kunnskap om vold og overgrep mot barn
  • personlige faktorer som mot og vilje til å handle
  • egen tro på systemet og at det nytter å melde fra ved bekymring
  • en organisasjonskultur hvor det er aksept for å drøfte og handle ved bekymring
  • eget verdisyn rundt barn som troverdige vitner for eget liv

Programmet ble evaluert i mai 2021 og rapporten fastslo at programmet gjør at flere får hjelp. I tillegg kunne evalueringen vise til blant annet Tredobling av barnevernsmeldinger i Bodø (NRK) - ikke med mål om å få flere meldinger, men tettere samarbeid mellom kommunale tjenester og barnehagen.


Varig og lansiktig endring

Opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke skjer både gjennom fysiske samlinger og på nett. To i hver barnehage skal delta på tre opplæringssamlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar.

Lett å bruke og gir fort resultater

Mellom og etter samlingene er det disse to som skal sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og ser til at tematikken arbeides med systematisk over tid. Gratis uUndervisningsmateriell er tilgjengelig for bruk i barnehagene.

Dette er Stine Sofie BarnehagepakkeForsker sammen med FHI

Til nå har nærmere 1 000 barnehager gjennomført opplæringen siden oppstarten i 2020.

- En gavepakke til barna i Bodø

Høsten 2022 startet vi dessuten et samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) for å forske på langtidseffekten av opplæringen. Totalt 230 barnehager i Vestfold og Telemark samt Innlandet fylket deltar i studien som varer i tilsammen 18 måneder.