Samvær etter vold: hvordan gjøre det utrygge tryggere?


Kan et barn som har levd med en voldelig forelder oppnå et trygt samvær med voldsutøveren?

Vold i familien slutter ikke nødvendigvis ved et samslivsbrudd. For mange tar den bare nye former. Kontrollerende adferd, trusler, økonomisk vold og manglende vilje til å samarbeide blir en del av hverdagen.

Den ene forelderen, som kanskje selv har blitt utsatt for volden, må beskytte barnet og seg selv. Samtidig skal forelderen være sterk - i møte med hjelpetjenester, rettsapparatet og til syvende og sist den som har utøvd volden.

Resultatet er en mor eller far som er alene og sårbar, og et barn som risikerer å bli sendt på utrygge samvær uten beskyttelse mot ny vold.

I rapporten Barnas Havarikommisjon foreslår vi konkrete tiltak som sikrer en samværsordning som gjør barnet mindre sårbart og skadelidende.

Medarrangør: Wikborg Rein

Sted: "Advokatlåven" (Advokatfirmaet Hald & co)

Dag: torsdag 17. august

Kl.: 13.00-13.50.

Se mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no