Med din støtte kan vi åpne flere øyne

Barnehageansatte er kanskje den aller viktigste ressursen for å se og hjelpe barn som har blitt utsatt for vold eller overgrep. Med Stine Sofie Barnehagepakke gir vi barnehageansatte kompetansen og tryggheten de trenger. Kun 1 av 5 barnehager har fått vår opplæring, men med din støtte kan vi åpne flere øyne.

Et opplæringsprogram som gir kompetanse til å se og handle ved bekymring

Stine Sofie Barnehagepakke er et unikt opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

Opplæringsprogrammet skal styrke de barnehageansattes evne til å se og handle ved mistanke om vold eller overgrep – og få til en varig endring i måten barnehageansatte håndterer slike bekymringer om et barn på.


Se hvor vi har opplæring nå og meld på din barnehage

Gi din støtte her

- Etter vi fikk opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke vet vi langt bedre hva vi skal se etter.

Hege Eriksen, pedagogisk leder i Bodøsjøen naturbarnehage.
media

Slik gir opplæringen en varig trygghet og kompetanse i barnehagen

  • Grundig opplæring av to sentrale ansatte i barnehagen gjennom flere fysiske samlinger
  • De to ansatte gjennomfører opplæring videre til de andre ansatte i barnehagen
  • Deltakere får veiledning av våre fagpersoner underveis og i etterkant av programmet
  • Barnehagen har mulighet for å få juridisk veiledning fra våre jurister
  • Inkludert er brukervennlig undervisningsmateriell, som tilrettelegger for gode samlinger og samtaler med både ansatte, barn og foreldre i barnehagen.
  • Trygghet for kvalitet; sammen med FHI forsker vi på effektene av opplæringsprogrammet.


Se hva Stine Sofie Barnehagepakke er her:


Les mer om opplæringsprogrammet og om praktisk gjennomføring