Styret og organisasjonen

Formålet til Stine Sofies Stiftelse er å endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Vi jobber hver dag med visjonen om en barndom uten vold og overgrep, og i alt vi gjør ligger verdiene modig, respekt, leken og betydningsfull til grunn.


Dette er styret i Stine Sofies Stiftelse

Styreleder:
Audun Myhre

Nestleder:
Mette Espedal

Styremedlemmer:
Ada Sofie Austegard
Kurt Mosvold
Ann-Kristin Olsen
Jørgen Lund
Anna Luise Kirkengen
Kristoffer Sørstrønen


Vedtektene til Stine Sofies Stiftelse

FNs bærekraftsmål


Årsrapporter

Årsrapporten 2021

Årsrapporten 2020

Årsrapporten 2019

Årsrapporten 2018

Årsrapporten 2017

Årsrapporten 2016