Styret og organisasjonen

Formålet til Stine Sofies Stiftelse er å endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Vi jobber hver dag med visjonen om en barndom uten vold og overgrep, og i alt vi gjør ligger verdiene modig, respekt, leken og betydningsfull til grunn.


Dette er styret i Stine Sofies Stiftelse

Styreleder:
Audun Myhre

Nestleder:
Mette Espedal

Styremedlemmer:
Ada Sofie Austegard
Kurt Mosvold
Ann-Kristin Olsen
Jørgen Lund
Anna Luise Kirkengen
Kristoffer Sørstrønen


Vedtektene til Stine Sofies Stiftelse

FNs bærekraftsmål

Likestillingsredegjørelse 2021


Årsrapporter

Årsrapporten 2022

Årsrapporten 2021

Årsrapporten 2020

Årsrapporten 2019

Årsrapporten 2018

Årsrapporten 2017

Årsrapporten 2016