Styret og organisasjonen

Formålet til Stine Sofies Stiftelse er å endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Vi jobber hver dag med visjonen om en barndom uten vold og overgrep, og i alt vi gjør ligger verdiene modig, respekt, leken og betydningsfull til grunn.


Dette er styret i Stine Sofies Stiftelse

Styreleder:
Audun Myhre

Styremedlemmer:

Ada Sofie Austegard
Ann-Kristin Olsen
Jørgen Lund
Gunnar Hvammen
Mette Espedal
Anna Louise Kirkengen
Kristoffer Sørstrønen


Vedtektene til Stine Sofies Stiftelse

FNs bærekraftsmål


Årsrapporter

Årsrapporten 2020

Årsberetning 2019

Årsrapporten 2018

Årsrapporten 2017

Årsrapporten 2016