Ansatte


Dette er menneskene som jobber i Stine Sofies Stiftelse, inkludert Stine Sofie Senteret. Du kan lese mer om de ansatte på senteret her.

Ada Sofie Austegard

Generalsekretær
ada@stinesofiesstiftelse.no

Tone Vareberg
Bjørg Haugum

Administrasjonssekretær
bjorg@stinesofiesstiftelse.no

Hanne Grønberg
John Are B. Jonassen
Helene Kløcker

Rådgiver fag- og tiltaksutvikling
helene@stinesofiesstiftelse.no

Erik S. Oksavik

Leder foredrag og undervisning
erik@stinesofiesstiftelse.no

Malin Albrechtsen
Mari Aanensen

Jurist i oppfølgingsteam
mari@stinesofiesstiftelse.no

Eva Kvelland

Leder marked og kommunikasjon
eva@stinesofiesstiftelse.no

Susanne Bergstøl

Kommunikasjonsrådgiver
susanne@stinesofiesstiftelse.no

Harald Dean

Pedagog og foredragsholder
harald@stinesofiesstiftelse.no

Ole Morten G. Mouridsen

Rådgiver foredrag og undervisning
ole@stinesofiesstiftelse.no

Jørgen Engh

IT-ansvarlig og prosjektleder
jorgen@stinesofiesstiftelse.no

Linda Kleivkås
Linda D. Brandt

Administrasjonssekretær
linda.b@stinesofiesstiftelse.no

Kristin Stokke

Daglig leder
Stine Sofie Senteret
kristin@stinesofiesenteret.no

Stian Tobiassen

Psykolog og fagansvarlig
Stine Sofie Senteret
stian@stinesofiesenteret.no

Anders Dovran

Psykolog og forsker
Stine Sofie Senteret
andersd@stinesofiesenteret.no

Daiga Ebrahimiam

Drifts- og serviceansvarlig
Stine Sofie Senteret
daiga@stinesofiesenteret.no

André Martins Jørgensen

Kjøkkensjef
Stine Sofie Senteret
andre@stinesofiesenteret.no

Anders

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Bård

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Eiril

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Erik

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Jorunn

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Nils Bjørn

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Stig

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Kathrine

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Katrine

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Tone Emilie

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Veronica

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Christoffer

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Kaia

Oppfølgingsteam
Stine Sofie Senteret

Maria

Administrasjonssekretær
Stine Sofie Senteret

Andreas

Kokk
Stine Sofie Senteret

Kristin

Kjøkkenassistent
Stine Sofie Senteret

Sigfrid

Kjøkkenassistent
Stine Sofie Senteret

Tom-Andre "Tommen"

Vaktmester
Stine Sofie Senteret

Magne

Vaktmester og familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Tobias

Kjøkken- og vaktmesterassistent (permisjon)
Stine Sofie Senteret

Agnes

Servicemedarbeider
Stine Sofie Senteret

Sivi

Servicemedarbeider
Stine Sofie Senteret

Paulo

Servicemedarbeider og nattevakt
Stine Sofie Senteret

Nasrin

Servicemedarbeider og nattevakt
Stine Sofie Senteret

Berit

Administrasjonssekretær
Stine Sofie Senteret

Torunn

Tilkallingsvikar
Stine Sofie Senteret