Kan foreldre stoppe ungdommen uten vold?


En samtale om foreldreskap og psykisk vold i ungdomstiden

Det er ikke alltid lett å beholde roen med en vilter to-åring på vei vekk i folkemengden. Men en viljesterk og temperamentsfull 15-åring på vei vekk til fest, byr på minst like mange utfordringer.

Når ungdommen ikke vil bidra inn i familiefellesskapet, ikke la seg veilede eller begrense, er det vanskelig å være mor eller far. Hva gjør man da i situasjoner der barn ikke gjør som foreldrene vil?

Til å drøfte disse spørsmålene har vi ekspertene

  • Peder Kjøs (psykolog og programleder),
  • Stein Erik Ulvund (professor dr.philos, emeritus, UiO) og
  • Gertrud Sofie Hafstad (psykolog og forsker, NKVTS).

Ordstyrer er Inga Marte Torkildsen, Stine Sofies Stiftelse.

Sted: Arendal Bibliotek.

Dag: torsdag 17. august

Kl.: 10.30-11.15.

Se mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no