Tusen takk for at nettopp du stiller opp!

Denne siden er laget til deg som deltar i piloten av Stine Sofie Hverdagspakke – uavhengig om du jobber i kommunen, hjelpeapparatet, velferdstjenestene, en frivillig organisasjon eller på annen måte har en rolle i utprøvingen av hverdagspakken. Her finner du både konkret informasjon som du kan bruke i dine oppgaver, men også bakgrunnsinformasjon om prosjektet og masse nyttig fagstoff og tips. Her finner du også kontaktinformasjon til oss i Stine Sofies Stiftelse. Piloten gjennomføres i samarbeid med fire pilotkommuner, Bodø, Arendal, Lillesand og Kristiansand fra våren 2021 til september 2022 og 8 familier vil bli involvert i arbeidet.

Helene Kløcker

Prosjektleder
helene@stinesofiesstiftelse.no
412 32 124

John Are B. Jonassen

Programleder Livsløpsprogrammet
john@stinesofiesstiftelse.no
994 40 410

Dette er Stine Sofie Hverdagspakke

Med Stine Sofie Hverdagspakke ønsker vi å sette kommunen bedre i stand til å hjelpe barna og deres omsorgspersoner. Hverdagspakken skal inneholde konkrete verktøy for å arbeide tverrfaglig og koordinert, og legge bedre til rette i hjemmet, i skole og barnehage, og på fritiden. Målet er å styrke barna og omsorgspersonenes evne til å tåle utfordringer og få en god hverdag etter det vonde.

Bakgrunn/problemstilling

Målet

Innhold

Formål

Samhandling og verdier

Fremdriftsplan

Hva vil bli evaluert

Innsikter

Beskyttelsesfaktorer

Til dere som er pilotkommune

I Stine Sofies Hverdagspakke har vi samlet inn kunnskap og innsikter om hva voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner behøver i sin hverdag på sin hjemplass. Ved å være pilotkommune er dere med på å kartlegge hvordan behovene kan ivaretas enda bedre og bidra til et styrket tjenestetilbud til hvert berørte barn, familie og lokalsamfunn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Til deg som er Hverdagskoordinator

Som hverdagskoordinator har du den viktigste rollen i Stine Sofie Hverdagspakke. Din oppgave er å være et trygt og godt bindeledd mellom familiene og kommunen. Du skal gi støtte og hjelp når barnet og omsorgspersonene trenger det, men også sørge for at kommunens tjenester blir brukt på en god måte. Her finner du dine verktøy som du kan bruke i piloten.

Hva er en hverdagskoordinator?

Kvalifikasjoner/kompetanse

Dette skal du gjøre i piloten

Slik kan du hjelpe familiene

Slik kan du støtte kommunen din

Hverdagsplan

Dette er en plan for en bedre hverdag som du som hverdagskooridnator skal bruke i arbeidet sammen med familiene. Her skal dere sammen identifisere styrker og behov, sette opp mål og videre tiltak sammen med andre aktører.


Informasjon til skole og barnehage

Dette er informasjonsmateriell som du som hverdagskoordinator kan dele med skoler, barnehager og andre. Her finner du informasjon om Stine Sofie Senteret, relevant faglig informasjon og utvalgt lovverk knyttet til skole og barnehage.


Til en trygg voksen

For barna kan det å ha en person som de stoler på, føler seg trygg på og liker godt, være en viktig beskyttelsesfaktor. Brosjyren Til en trygg voksen er et dokument som skal styrke og trygge "utvalgte" voksne i skole og barnehage når de møter barna. Denne inneholder tilsvarende informasjon som til skole og barnehage.


Rettighetssekken

Rettighetssekken er informasjon om relevante utvalgte lover og konvensjoner. Gjennom dette materiellet blir barn, omsorgspersoner og fagfolk kjent med regelverket på et lettfattelig og praksisorientert språk. Formålet er å styrke familien og trygge fagfolk i de ulike velferdstjenestene om relevante rettigheter og plikter.

Til deg i hjelpetjenesten

I utprøvingen av Stine Sofie Hverdagspakke kan flere ulike tjenester i kommunen bli involvert. Som en del av støtteapparatet rundt barnet og dets omsorgspersoner, kan det være nyttig å vite hva du kan gjøre for å bidra til en bedre hverdag for barna og deres omsorgspersoner.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ressursbank

Basert på den kunnskapen og innsikten vi har samlet inn i tiltaket så langt, har vi funnet frem til flere nyttige verktøy vi tror kan styrke barna og omsorgspersonene. I tillegg til rollen som hverdagskoordinator, er det flere andre hjelpemidler som støttetjenestene kan bruke i møte med familiene.

Rettighetssekken er informasjon om relevante utvalgte lover og konvensjoner. Gjennom dette materiellet blir barn, omsorgspersoner og fagfolk kjent med regelverket på et lettfattelig og praksisorientert språk. Formålet er å styrke familien og trygge fagfolk i de ulike velferdstjenestene om relevante rettigheter og plikter.

For barna kan det å ha en person som de stoler på, føler seg trygg på og liker godt, være en viktig beskyttelsesfaktor. Brosjyren Til en trygg voksen er et dokument som skal styrke og trygge "utvalgte" voksne i skole og barnehage når de møter barna. Denne inneholder tilsvarende informasjon som til skole og barnehage.

Dette er informasjonsmateriell som du som hverdagskoordinator kan dele med skoler, barnehager og andre. Her finner du informasjon om Stine Sofie Senteret, relevant faglig informasjon og utvalgt lovverk knyttet til skole og barnehage.

Informasjon til skoler – rektor

Informasjon til skoler - kontaktlærer

Informasjon til barnehager

I piloten av Stine Sofie Hverdagspakke vil to familier delta fra hver kommune. Her finner dere spørsmål og svar pluss brosjyrer og annet som kan deles med familiene.

Hvem kan delta?

Hva innebærer det å delta?

Brosjyrer og informasjonmateriell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Fagressurser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Fagressurser i tiltaket

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lenke til eksempel 1

Andre fagressurser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lenke til eksempel 2

Annet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Siste nytt fra prosjektet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lenke til eksempel A

Stine Sofie Senteret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lenke til eksempel B

Livsløpsperspektivet

Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Forskning viser at mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, har flere fysiske og psykiske utfordringer i barne-, ungdoms- og voksenlivet.

Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er nødvendig for å sikre en helhetlig og god forebygging, at saker avdekkes og at de som utsettes ivaretas. Stine Sofie Hverdagspakke er ett av tre tiltak i Livsløpsprogrammet, et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse. Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og å ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner. Tiltakene skal blant annet forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv, er grunnlaget for tiltakene som utvikles i Livsløpsprogrammet.

Lise Håvemoen fra Lillesand kommune (design – og pilotkommune) og Helene Kløcker fra Stine Sofies Stiftelse.