Stine Sofie Hverdagspakke

Gjennom Stine Sofie Hverdagspakke utvikles det en modell for hvordan volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier følges opp i hjemkommunen, for å styrke deres evne til å tåle utfordringer og få en god hverdag.

Utgangspunktet for prosjektet er erfaringen til barna og familiene som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret. Tilbakemeldingene viser at det er store variasjoner; noen får god oppfølging i hjemkommunen, mens andre blir sviktet på en rekke områder.


En langsiktig modell

Stine Sofie Hverdagspakke skal hjelpe kommunene til å følge opp de utsatte barna og familiene på best mulig måte. På kort sikt er målet å ruste barna til å tåle hverdagen bedre, og gi økt trygghet, stabilitet og læring. På lang sikt skal den bidra til å minske risikoen for at barna blir utsatt for eller involvert i nye krenkelser og voldshendelser, eller få andre negative konsekvenser senere i livet.

Modellen skal være tverrfaglig, og sørge for bedre tilrettelegging for det alle barn trenger. En god skole, gøy fritid, gode venner, et godt sted å bo, og trygge omsorgspersoner.


Pilotkommuner

Vi har intervjuet voldsutsatte barn og unge, omsorgspersoner, ulike faggrupper og fagfolk fra hjelpeapparatet, inkludert barnevernet, helsetjenesten og barnehage-/skoletjenesten. Tilbakemeldingene er at behovet for trygghet, både i hjemmet, på skolen og på fritiden, er viktig. De vil påvirke planer og tiltak som iverksettes, og få god informasjon om egne rettigheter.

Høsten 2020 bearbeidet vi disse innsiktene. I samarbeid med Lillesand kommune skisserte vi opp en modell med ulike verktøy for utprøving. I 2021 og 2022 vil vi prøve ut denne modellen sammen med pilotkommunene Bodø, Kristiansand, Lillesand og Arendal. Gjennom piloten får vi et detaljert bilde av hvordan modellen fungerer for å oppnå prosjektets mål; en bedre hverdag for barna og deres omsorgspersoner i deres hjemkommune.


Les også:


Stine Sofie Hverdagspakke er et av tre tiltak i Livsløpsprogrammet – et program støttet av Gjensidigestiftelsen. Formålet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og å ivareta de voldsutsatte barna og deres omsorgspersoner.