Politisk arbeid

Siden 2000 har vi jobbet for å styrke rettsikkerheten til voldsutsatte barn, pårørende og etterlatte. Vår jobb er å være en viktig stemme for barna!

Hvert år leverer vi høringsuttalelser på en rekke områder relatert til tematikken vold og overgrep mot barn. Vi jobber for å endre lovverket slik at utsatte barn og deres nærmeste skal ivaretas på best mulig måte, og vi påvirker politikken for å bedre å kunne forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Vi har jevnlig møter med politikere både på lokalt og nasjonalt nivå, er aktive lobbyister, og du ser og hører oss som en aktiv stemme i samfunnsdebatten.

Politisk plattform

​Stine Sofies Stiftelse har en egen politisk plattform. Den er grunnlaget for det løpende arbeidet med å påvirke politikken.

Les mer

Politiske resultater

Siden oppstarten i 2000 har Stine Sofies Stiftelse oppnådd mye. Det er vi stolte av. Vi har særlig jobbet med å styrke rettighetene til voldsofre, pårørende og etterlatte. Gjennom Fornærmedeutvalget var Stine Sofies Stiftelse med på å sikre fornærm...

Les mer

Lokalvalget 2019

Dette er de tre sakene vi mener lokalpolitikerne må jobbe med i sin kommune! Fødsels- og foreldreforberedende kurs og foreldreveiledning på helsestasjonen er viktig for å gi nybakte foreldre den støtten de trenger, og for å forebygg vold mot de mi...

Les mer