Informasjon til nybakte foreldre

Hvert år filleristes 10 til 15 barn i Norge så hardt at det regnes som mishandling. Utløsende faktor er ofte fortvilelse og frustrasjon over langvarig gråt.


Hvorfor er filleristing farlig?

Filleristing av små barn medfører stor risiko for Shaken Baby Syndrome. Små barn har et stort hode i forhold til kroppen, de har små og svake nakkemuskler, og en skjør og umoden hjerne. Filleristing fører til at hodet blir kastet kraftig frem og tilbake. Dette kan føre til hevelse og blødninger i hjernen, blødninger i øyebunnen, bruddskader og i verste fall død. Barn som overlever kan få store senskader som varige hjerneskader, lærevansker, blindhet og utviklingsforstyrrelser.


Hva er NFIP?

Nybakte foreldres informasjonsprogram (NFIP) har som formål å informere nybakte foreldre om farene ved filleristing, samt gi gode råd om hva man kan gjøre når barnet gråter. Programmet består av en egen film og ei brosjyre. Hvert år sender vi ut tusenvis av eksemplarer til helsestasjoner og fødeavdelinger.

Vil du ha den tilsendt til din helsestasjon eller fødeavdeling? Ta kontakt med oss på telefon 37 29 40 90 eller på post@stinesofiesstiftelse.no


Filmen ser du i vinduet under, og brosjyren kan du lese her.

Kontakt oss

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.