Foredrag og undervisning

For mange er vold og overgrep mot barn et vanskelig tema, der de opplever å ikke ha tilstrekkelig kunnskap og nok handlingskompetanse.


Stine Sofies Stiftelse tilbyr undervisning og foredrag for barn fra førskolealder, foreldre og fagpersoner. Vårt mål er at barna skal vite hva som er lov og hva som ikke er lov, og at alle voksne skal tørre å snakke med barn om vold og overgrep - samt melde fra dersom de er bekymret for et barn. Ada Sofie holder egne foredrag. De kan du også lese mer om på denne siden.

Barnehager og skoler

Foredrag for barnehageansatte, lærere og foreldre. Opplegget er tredelt, og handler om vold og overgrep - og hvordan vi kan forebygge og avdekke.

Les mer

Barnehagepakken

Barnehagepakken er et samtaleverktøy som ansatte i barnehagen eller andre som jobber med barn kan bruke.

Les mer

Livet er et valg - ditt valg

En reise med Ada Sofie Austegard gjennom hennes vilje til å leve og hvordan hun fant mening med livet etter at hennes datter ble drept.

Les mer

Møte med et underlig vesen

Ada Sofie Austegard bruker sin erfaring fra Baneheiasaken til å snakke om hvordan rettsvesenet kan oppfattes for "vanlige" folk.

Les mer

Jeg vil vite

Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Der kan barn lære mer om hva som er lov og hva som ikke er lov, og voksne om hvordan de lettere kan snakke med barn om vold og overgrep.

Les mer om Jeg vil vite