Dette gjør Stine Sofies Stiftelse

Vi skal endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Derfor jobber vi både med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna. Her kan du lese mer om hva vi i Stine Sofies Stiftelse gjør.

Juridisk bistand

media
Å ha blitt utsatt for vold og overgrep er tøft - både for ofre og pårørende. En av våre viktigste jobber er å være en støtte for de som trenger det mest.
Les mer

Politisk arbeid

media
Siden 2000 har vi jobbet for å styrke rettsikkerheten til voldsutsatte barn, pårørende og etterlatte. Vi er en viktig og modig stemme for barna!
Les mer

Foredrag og undervisning

media
For mange er vold og overgrep mot barn et krevende tema, der de opplever å ikke ha tilstrekkelig kunnskap og nok handlingskompetanse. Derfor må vi snakke om vold og overgrep - både med voksne og barn.
Les mer

Forskning og utvikling

media
Stine Sofies Stiftelse sitt FoU-arbeid skal dokumentere og formidle kunnskap fra Stine Sofie Senteret og de ulike tiltakene stiftelsen driver.
Les mer

Informasjon til nybakte foreldre

media
Hvert år filleristes 10 til 15 barn i Norge så hardt at det regnes som mishandling. Utløsende faktor er ofte fortvilelse og frustrasjon over langvarig gråt. Nybakte foreldres informasjonsprogram gir informasjon og råd.
Les mer

Stine Sofie Senteret

media
Stine Sofie Senteret er verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Senteret åpnet høsten 2016. Målet er at kursdeltagerne får gode opplevelser, læring og mestring.
Les mer

Livsløpsprogrammet

media
For mange er vold og overgrep mot barn et krevende tema, der de opplever å ikke ha tilstrekkelig kunnskap og nok handlingskompetanse. Derfor må vi snakke om vold og overgrep - både med voksne og barn.
Les mer
Les mer om Stine Sofie Senteret

Jeg vil vite

Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Der kan barn lære mer om hva som er lov og hva som ikke er lov, og voksne om hvordan de lettere kan snakke med barn om vold og overgrep.

Les mer om Jeg vil vite